Päättyneet hankkeet

Viimeksi päättyneet hankkeemme

Kansa-koulu logo.

Kansa-koulu III (2021)

Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten yhteinen Kansa-koulu III -hanke jatkaa edellisten Kansa-koulujen kirjaamisvalmennusta uudella formaatilla.

Palvelupolut kuntoon (PAKU) (2018–2021)

Palvelupolut kuntoon (PAKU) – hankkeen tavoitteena on kokonaisvaltaisen palveluohjauksen mallin kehittäminen Keski-Suomeen.

Kokemukset näkyviksi (2020)

Kokemukset näkyviksi -hankkeessa tuodaan esiin ikääntyneiden yhteisölliseen asumiseen liittyviä hyviä käytäntöjä ja haasteita.

Yhdessä ei olla yksin (2017–2020)

Yhdessä ei olla yksin -hankkeen tavoitteena on yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemusten vähentäminen ja osallisuuden lisääminen Keski-Suomessa.

Kaikki päättyneet hankkeemme

Alapuolelta löydät kaikki hankkeemme teemoittain jaoteltuna. Linkkejä hankesivuille lisätään kevään aikana.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

 • OHOI – osaamista vuorohoitoon (JAMK) (2015–2017)
 • Arvokas elämä – lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena (KSVS) (2011–2014)
 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton vapaaehtoistoiminnan ohjaushanke (VETO-hanke) (2009–2013)
 • Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelujen kehittämishanke Iät- ja Keski-Suomessa (2008–2012)
 • Nuorisopsykiatrian palvelujen muutoshanke (2010–2011)
 • VARKE – Keski-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö (2007–2009) (linkki Sonetteen)
 • Päivän selvään päihdehuoltoon -hanke (2008–2009)
 • Kehys – Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö (jatkohanke 2007–2008) (linkki Sonetteen)
 • Lapsivaikutusten ennakointi ja arviointi kunta- ja palvelumuutoksissa -hanke (2007–2008)
 • Valtakunnallinen lastensuojelun alkuarviointi -hanke (2007–2008)
 • Jyväskylän seudun Perhe -hanke (2005–2007)
 • Välittävät sukupolvet (2005–2007)
 • Pelastetaan perhepäivähoito -hanke (2004–2005)
 • Verkostoituva erityispäivähoito -hanke (2003–2005)
 • Sukupolvet verkoksi -hanke (2002–2005)
 • Vaikuttavuutta ja näkyvyyttä lastensuojelun avohuoltoon -hanke (2003–2004) (linkki Sonetteen)

Vammaispalvelut

 • Arvokas elämä – lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena (KSVS) (2011–2014)
 • Itsenäisen elämän ideologia ja asiakasvastuullisuuden kehittäminen Keski-Suomessa vanhus- ja vammaispalveluissa -esiselvityshanke (2012–2013)
 • Keski-Suomen Vammais-Kaste (2011–2012)
 • HAVU – Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan henkilökohtaisten avun keskusten kehittämishanke (2009–2011) (linkki Sonetteen)
 • Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö-hanke (2007–2009)
 • Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityisosaamisen kehittämishanke (2006–2008)
 • Keskisuomalainen vammaispalveluiden toimintamalli (2003–2004)

Ikääntyneiden palvelut

 • Oma tupa, oma lupa – kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla (2013–2014)
 • Itsenäisen elämän ideologia ja asiakasvastuullisuuden kehittäminen Keski-Suomessa vanhus- ja vammaispalveluissa -esiselvityshanke (2012–2013)
 • Kimppa, Yhteisöllisyydestä tukea haja-asutusalueiden ikääntyville –hanke (2008–2012)
 • Aktiivinen ikääntyminen Itä- ja Keski-Suomessa -hanke (Vanhus-Kaste II) (2010–2012)
 • Vanhusten asumisen uudet ratkaisut ja asumisen varhainen tuki -hanke (2008–2010)
 • Seniorinuotta-projekti (2008–2011)
 • Vanhusasiavaltuutettu-hanke (2007–2009)
 • Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke (2005–2007)
 • Ennaltaehkäisevä vanhustyö ja palveluohjaus Jyvässeudulla (2003–2004)

Aikuissosiaalipalvelut

 • Aikuissosiaalityön kehittämishanke Keski-Suomessa (2007–2009)

Rahapelihaittojen ehkäisy

 • Osaamisen kehittäminen ja kuntatuki rahapelihaittojen ehkäisyssä ja hoidossa (2008–2017)

Romanihankkeet

 • Yhdessä liikkeellä! (2019)
 • ROMKE – Romaniasioiden sosiaali- ja terveydenhuoltoala osaamiskeskuksen käynnistämisselvitys (2017–2018)
 • Rainer-hanke (2015–2019)
 • Romanien koulutustason esiselvitys ROMKO (2014)

Muita hankkeita

 • Ensisyli-projekti (2008–2012)
 • Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys (2010–2011)
 • Esiselvitys Keski-Suomen sosiaalialan oppimisklinikan käynnistämisestä (2009–2010)
 • Yhteispalvelun kehittämisprojekti (2007–2010)
 • Versova – Vertaistuen ja vapaaehtoistyön kumppanuushanke (2007–2009)
 • Keski-Suomen yhteistoimintamalli: Sosiaalihuollon laajan väestöpohjan erityispalveluiden tuotannon organisointi (2007–2008)
 • Käytännön harjoittelun kehittäminen lastensuojelussa Keski-Suomessa -hanke (KÄHY) (2006–2007)
 • Sosiaalipäivystyksen maakunnallinen järjestäminen Keski-Suomessa -hanke (2006–2007)
 • Läheisneuvonpitomenetelmän käyttöönotto Keski-Suomessa (2005–2007)
 • Arvioiva kartoitus sosiaalihuollon erityispalveluiden seudullisesta järjestämisestä Keski-Suomessa (2003)