Mannerheimin Lastensuojeluliiton vapaaehtoistoiminnan ohjaushanke (VETO-hanke)

Mannerheimin Lastensuojeluliiton vapaaehtoistoiminnan ohjaushanke (VETO-hanke)

Yhteystiedot

Päällikkö
Anne Viinikka

Koordinaattori
Christa Carpelan-Kähönen

Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja / Keski-Suomi
Alisa Puustinen

Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja / Häme
Anna-Kaisa Viljanmaa

Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja / Varsinais-Suomi
Minna Maanpää

Toteuttamisajankohta

2009-2013

Tavoitteet

1. Vapaaehtoistoiminnan aktivointi, ohjaus ja tuki

Mannerheimin lastensuojeluliiton vapaaehtoisten ja paikallisyhdistysten ohjaus ja tuki viedään lähelle toimijoita seudullisiin ohjauspisteisiin, joiden kautta a) tuetaan vapaaehtoistoiminnassa jaksamista ja luodaan vapaaehtoisten rekrytointimalli, b) kehitetään uusia tapoja osallistua toimintaan myös lyhytkestoisesti ja projektiluontoisesti, c) vahvistetaan MLL:n lapsi- ja perhetoimintaan liittyvää vapaaehtoisten koulutusta ja tukea. Hankkeen aikana liiton työntekijöiden kansalaislähtöistä vapaaehtoistoiminnan ohjausosaamista vahvistetaan uuden ammatillisen lisäkoulutusohjelman avulla.

2. Kuntakumppanuus ja verkostoituminen

Kehitetään hyviä kumppanuuskäytäntöjä ja otetaan niitä käyttöön hankealueilla. Näitä voivat olla esimerkiksi sopimusmallit ja erilaiset yhteistyörakenteet. Hankkeen aikana vahvistetaan Mannerheimin lastensuojeluliiton lapsi- ja perhetoiminnan roolia alueellisessa perhekeskusyhteistyössä.

3. MLL:n lapsi- ja perhetoiminnan sisältöjen ja laadun kehittäminen

Kehitetään ja yhtenäistetään MLL:n ehkäisevän lapsi- ja perhetyön ydinsisällöt: perhekahvilat, vertaisryhmät, lasten kerho- ja harrastustoiminta sekä tukihenkilötoiminta. Lisäksi luodaan nämä ydintoiminnot kattava arviointijärjestelmä.