Pelastetaan perhepäivähoito -hanke (2004-2005)

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö
Maija Jääskeläinen

Projektipäällikkö
Auli Majuri-Naappi

Toteutusajankohta

10.5.2004 – 31.12.2005

Tavoite ja toteutus

Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt viime vuosina ja hoitajien ikääntyessä ei ole helppoa saada rekrytoitua uusia perhepäivähoidon ammattilaisia. Hankkeen tarkoituksena on kehittää tämän hetkistä perhepäivähoitoa sekä turvata sen säilyminen myös tulevaisuudessa uudistamalla ja kehittämällä perhepäivähoidon sisältöä, ohjausta ja toimintamuotoja. Tavoitteena on turvata perhepäivähoitajien työssä pysyminen ja uusien hoitajien rekrytointi, ammattitaidon kehittäminen ja vanhempien tukeminen kasvatuskumppanuuden myötäisesti. Keinoina ovat perhepäivähoitajien työolosuhteiden ja palkkauksen kehittäminen ja uusien työmuotojen etsiminen sekä perhepäivähoidon ohjaukseen että perhepäivähoitajien omaan työhön. Hankkeessa pyritän tukemaan kuntien sisäisiä ja seutukunnallisia yhteistyömalleja vertaistuen ja verkostoitumisen avulla sekä lujittamaan oppilaitosten ja perhepäivähoidon yhteistyötä. Työn sisältöjen kehittämisessä otetaan huomioon kuntien koko varhaiskasvatustyö varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisesti

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Muut tiedot

  • Hallinnoija: Jyväskylän kaupunki
  • Toteutusalue: Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Karstula, Keuruu, Kivijärvi, Kyyjärvi, Laukaa, Suolahti, Äänekoski
  • Rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriö ja hankkeessa mukana olevat kunnat