Keski-Suomen SOTE 2020 – Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin ja palvelukonseptin esiselvitys

Yhteyshenkilöt

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa:

Marja Heikkilä
Sivi Talvensola

Jyväskylän kaupungissa:

Risto Kortelainen
Silja Ässämäki
Pirjo Tuosa
Jarmo J. Koski

Toteutusajankohta ja toteuttaja

15.5.2013 – 15.10.2013, Jyväskylän kaupunki & Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Rahoittaja

Keski-Suomen liitto ja Jyväskylän kaupunki

Tavoitteet

Esiselvitystyöllä halutaan vastata seuraaviin Keski-Suomen maakunnan asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ja palvelurakennetyön tarpeisiin:

 1. Järjestämisvastuukriteerit täyttävien Keski-Suomen järjestämismallinvaihtoehtojen etsiminen/valmistelu/keskusteluttaminen
 2. Keski-Suomen palvelurakennemallin hahmottaminen lähipalvelulähtöisesti ja ennaltaehkäisevästi
  • Kuntarakenneuudistus – normitalkoot -> vapaakuntakokeilut
  • Yhteispalvelukokeiluiden ja -kehittämisen huomioiminen
  • Yhteistyö STM:n ja Kuntaliiton ”Vaikuttavat lähipalvelut” kehittämishankkeen kanssa
 3. Aiheeseen liittyvien, jo tehtyjen selvitysten kokoaminen hanketyön pohjaksi, jotta vältetään päällekkäinen työ, mm:
  • Uusi sairaala
  • Keski-Suomen palvelurakennehanke
  • Kotisairaala-selvitys
  • Palveluverkkoselvitykset eri kunnissa
  • Eri kuntien muut selvitykset
 4. Keski-Suomen suhde erityisvastuualueeseen
  • Turvataan sekä Keski-Suomen omat erityispalvelut että niiden saanti uudesta ervasta samoin varmistetaan tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan tulevaisuus
  • Yhteistyö ISKE-hankesuunnittelijoiden kanssa
 5. Rakennetaan hyvää ja luottamuksellista yhteistyötä maakunnan järjestämismallin pohjaksi.
 6. Tehdään hankesuunnitelma Kaste-hakuun 30.9.2013 mennessä
  • Yhteistyö STM:n, THL:n ja Kuntaliiton Kaste-kehittäjien kanssa

Esiselvityksen tuloksena syntyy:

 1. Kattava kuva Keski-Suomen maakuntaan sopivista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismalleista, jotka täyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun kriteerit.
 2. Käsitys siitä, miten lähdetään hahmottamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden lähipalvelulähtöistä ja ennaltaehkäisevää palvelurakennetta Keski-Suomeen huomioiden kuntarakenneuudistuksen, normitalkoiden, yhteispalvelukokeiluiden ja sähköisten palveluiden mahdollisuudet.
 3. Maakunnassa tehtyjen, aiheeseen liittyvien selvitysten koonti, jotta jo tehty kehittämistyö tulee aidosti hyödynnettyä.
 4. Alustava kuva Keski-Suomen maakunnan suhteesta ja roolista uuteen erityisvastuualueeseen
 5. Hyvässä maakunnallisessa ja valtakunnallisessa yhteistyössä rakennettu Kaste-hankehakemus 30.9.2013 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriöön.

Materiaalia