Läheisneuvonpitomenetelmän käyttöönotto Keski-Suomessa (2005-2007)

Yhteyshenkilöt

Projektikoordinaattori
Minna Kontio

Suunnittelija
Raili Haaki

Toteutusajankohta

1.4.2005 – 1.5.2007

Tavoite ja toteutus

Luodaan maakunnallinen läheisneuvonpitomenetelmän toimintatapa.

  1. Järjestetään orientoivaa koulutusta läheisneuvonpitomenetelmän käytöstä niille ammattiryhmille, joiden työssä menetelmää voidaan hyödyntää
  2. Hankkeen aikana saadaan käytännön kokemuksia läheisneuvonpitomenetelmän käytöstä eri puolilla maakuntaa.
  3. Kootaan maakunnallinen läheisneuvonpidon koollekutsujapankki ja luodaan sille tarkoituksenmukaiset toimintaperiaatteet
  4. Läheisneuvonpidon koollekutsujapankin ylläpito, päivitys ja kehittäminen
  5. Läheisneuvonpitomenetelmän käyttöön liittyvien asioiden maakunnallinen konsultointi
  6. Koollekutsujapankin vertaistukeen perustuva työnohjausmalli
  7. Läheisneuvonpitomenetelmän käytön tukeminen ja maakunnallisen toimintatavan kehittäminen

Hankkeen eteneminen ja tavoitteiden toteuttaminen

Hankkeessa toimii osa-aikaisesti projektikoordinaattori Minna Kontio sekä läheisneuvonpidon koollekutsujana Eero Pyykkö. Vuonna 2005 työskentelyn pääpaino on koulutuksessa ja menetelmän pilotoinnissa. Vuoden 2006 aikana saadaan käytännön kokemuksia läheisneuvonpitoistunnoista eri puolilla maakuntaa, rakennetaan maakunnallista mallia ja luodaan koollekutsujapankin toimintaperiaatteita.

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Muut tiedot

  • Hallinnoija: Saarijärven kaupunki
  • Hankkeen toteutusalue: Pilottikuntina mukana ovat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Muuramen kunta, Karstulan kunta ja Saarijärven kaupunki. Hankkeen tavoitteena on rakentaa läheisneuvonpitomenetelmämallia koko maakunnan käyttöön
  • Hankkeen rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriö ja hankkeessa mukana olevat kunnat