Kokemukset näkyviksi (2020)

Kokemukset näkyviksi – Yhteisöllisen asumisen hyvät käytännöt ja solmukohdat (2020)

Kokemukset näkyviksi – yhteisöllisen asumisen hyvät käytännöt ja solmukohdat -hankkeessa tuodaan esiin ikääntyneiden yhteisölliseen asumiseen liittyviä hyviä käytäntöjä ja haasteita.

Yhteyshenkilö

Taru Paavolainen
viestinnän suunnittelija

Toiminta-aika

04—12/2020

Hankkeen julkaisut ja artikkelit

Julkaisut

Katso myös kuva yhteisöllisen asumisen tekijöistä (pdf) ja tiivistelmä yhteisöllisen asumisen opeista (pdf)

Muut

Yhteinen arki -webinaari 18.3.2021

Ikääntyneiden asumisen teemaa jatkettiin Kuka ottaa kopin ikääntyneiden asumisesta? -webinaarissa 10.11.2021, jonka puheenvuoroista voit lukea lisää tästä artikkelista.

Taustaa

Mitä on yhteisöllinen asuminen ja miten sitä voidaan toteuttaa? Millaisia toimiviksi havaittuja käytäntöjä on kehitetty vuosien varrella ja millaisia haasteita on huomattu yhteisöllisen asumisen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen? Miten haasteita on pyritty ratkaisemaan?

Kokemukset näkyviksi -hankkeessa käsitellään neljän tapausesimerkin kautta kokemustietoa yhteisöllisen asumisen hyvistä käytännöistä ja haasteista. Onnistumiset ja ongelmat kerätään oppaaksi, jonka avulla voidaan edistää hyvien käytäntöjen leviämistä yhteisöllistä asumista suunnitteleville toteuttajille ja aiheesta kiinnostuneille tahoille. Hanke on käynnissä vuoden 2020 loppuun asti.

Ikääntyneiden asuminen merkittävä yhteiskunnallinen asia

Ikääntyneiden asumisen merkitys korostuu yhteiskunnan ikärakenteen muuttuessa ja ikääntyneiden määrän kasvaessa tulevina vuosikymmeninä. Monet ikääntyneistä asuvat yksin ja yksinäisyyden kokeminen on yleistä. Toimintakyvyn heikentyessä tuen tarpeet lisääntyvät ja oma koti voi muuttua esteelliseksi, mikä voi johtaa elinpiirin ja osallistumisen mahdollisuuksien kaventumiseen.

Ikääntyneet ovat kuitenkin hyvin moninainen joukko ihmisiä, joiden toiveet ja tarpeet asumisen suhteen vaihtelevat laajasti. Niihin vastaamiseksi tarvitaan monenlaisia ikääntyneille soveltuvia asumisratkaisuja. Vaihtoehtoja ovat usein omassa kodissa mahdollisimman pitkään asuminen tai tehostettu palveluasuminen, mutta näiden kahden vaihtoehdon väliin jää myös useita ikääntyneille soveltuvia asumismuotoja, joita on kehitetty etenkin viime vuosikymmeninä.

Yhteisöllinen asuminen tarjoaa ratkaisuja moniin haasteisiin

Yhteisöllisellä asumisella pyritään vastaamaan moniin ikääntyneiden asumiseen liittyviin haasteisiin. Sen mahdollistama mielekäs yhteinen tekeminen, viihtyisät yhteiset tilat ja naapureista löytyvä seura sekä arjen tuki yhdistettynä esteettömään asuntoon ja asumisympäristöön tukevat ikääntyneiden osallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia. Näin voidaan tukea ikääntyneen itsenäistä asumista hänen valitsemassaan asumismuodossa mahdollisimman pitkään.

Pelkkä yhteinen kerhotila asuintalossa johtaa harvoin yhteisöllisyyden syntymiseen, joten millaisista rakennuspalikoista yhteisöllinen asuminen rakentuu? Millaista yhteisöllisyys on yhteisöllisissä asumiskohteissa ja millaisia haasteita sen synnyttämiseen sekä ylläpitämiseen liittyy? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia yhteisöllistä asumista toteuttavien toimijoiden kokemuksista.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso, Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö KOAS, Jyväskylän kaupunki ja Asuntorakentamisen Kehittämissäätiö.