Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityisosaamisen kehittämishanke (2006-2008)

Yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Mirva Vesimäki

Toteutusajankohta

2006–2008

Tarkoitus ja tavoitteet

TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINTA-ALUEET:

Vammaispalveluiden saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen. Hanke vahvistaa lähipalvelujen osaamista ja palveluohjausta vammaispalveluissa sekä kehittää tiedon välittämisen menetelmiä asiakastyössä. Hankkeella tuetaan kuntia yhteistyöhön vammaispalveluihin liittyvän erityisosaamisen vahvistamiseksi.

Toiminta-alueita ovat mm. viittomakielisten ja puhevammaisten tulkkipalveluiden kehittäminen, avustajajärjestelmän kehittämisen tukeminen, maakunnan kuljetuspalvelun uudistumisen haasteet ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen.

TAVOITTEET:

  1. Päätavoitteena on vammaisen henkilön osallisuus, hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus, jota tukevat kehittyneet lähipalvelut ja tarvittava erityispalvelujen saatavuus.
  2. Vammaispalvelujen sosiaalityön menetelmiä ja ammatillista konsultaatiota kehitetään asiakastyössä.
  3. Konkreettisen yhteistyö- ja toiminta-areenan luominen maakunnan vammaispalveluiden ammattihenkilöstön, soveltavan tutkimuksen ja ammatillisen opetuksen välille.

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Hallinnoija

Jyväskylän maalaiskunta

Tausta

Hankkeen esiselvityksen Keski-Suomen kuntien vammaispalveluiden järjestämisestä ja erityisosaamisesta on tehnyt vuonna 2006 Joonas Kortelainen. Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Rahoitus

STM, Jyväskylän maalaiskunta, Jyväskylän kaupunki, Jämsän kaupunki, Keuruun kaupunki, Äänekosken kaupunki (31.12.2006 saakka Suolahden kaupunki).

Ohjausryhmä

Hankkeelle on nimetty ohjausryhmä, jossa on rahoittajakuntien edustuksen lisäksi edustajat Jyväskylän yliopistosta, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta (JAMK), Kelasta ja Keski-Suomen vammaisneuvostojen edustaja.

Eteneminen ja tavoitteiden toteuttaminen

Hanketta toteutetaan yhteistyössä hankkeen ohjausryhmän, maakunnallisen vammaispalveluiden sosiaalityön asiantuntijaryhmän sekä tulkkitoimikunnan kanssa. Hankkeen sisäisestä aikataulusta päättää hankkeen ohjausryhmä.

Hankkeen päätyttyä hankkeen mallit ja materiaalit siirtyvät ylläpidettäväksi ja jatkokehitettäväksi Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö – hankkeelle (POKEVA), joka jatkaa toimintaansa 31.10.09 saakka.

Materiaalit

APUVÄLINEPANKKI KESKI-SUOMEN KUNTIEN VAMMAISPALVELUIDEN KÄYTTÖÖN

Apuvälinepankki Keski-Suomen kuntien käyttöön on avautunut Sonette -yhteisöverkossa.

HENKILÖKOHTAINEN APU

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJÄRJESTELMÄN YHTENÄISET TOIMINTAOHJEET

PALVELUOHJAUS

KULJETUSPALVELU

TÄYDENNYSKOULUTUSTARPEET

Täydennyskoulutustarpeita on kerätty tammikuusta 2008 alkaen. 1.11.2008 alkaen täydennyskoulutustarpeista voi ilmoittaa Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hankkeelle POKEVA:lle (31.10.09 saakka) saamaan osoitteeseen.