Keski-Suomen Vammais-Kaste -hanke

Keski-Suomen Vammais-Kaste -hanke

Hanke on Vammaispalvelujen valtakunnallisen kehittämishankkeen (2010 – 2012) osahanke, jossa ovat mukana kaikki Keski-Suomen kunnat ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä maakunnan kuntien, sairaanhoitopiirin, sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, muiden hankkeiden sekä vammaisjärjestöjen kanssa.

Yhteyshenkilö

KESKI-SUOMEN OSAHANKE:

Pirjo Lehtovaara
projektikoordinaattori

VAMMAISPALVELUJEN VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISHANKE:

Tuija Anttila
projektipäällikkö

Toteutusajankohta

6/2011–8/2012

Tavoitteet

Hankkeen kokonaistavoitteena on selkeyttää ja kehittää palvelukokonaisuuksia siten, että vammaispalvelujen saatavuus ja osaaminen on turvattu kohtuullisin kustannuksin. Hankkeen painopistealueita ovat palvelurakenteen kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen:

1. Palvelurakenteen kehittäminen

1.1 Keski-Suomen alueen vammaispalvelujen palvelurakenteen nykytilanteen jäsentäminen ja kehittämistarpeiden kartoitus

1.2 Maakunnan kehitysvammatyöryhmien yhteistoiminnan ajantasaistaminen; erityisasiantuntijuuden turvaaminen erittäin vaativissa tilanteissa ja poliklinikkojen toiminnat nykytilannetta vastaaviksi

1.3 Yhteistyön kehittäminen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen käytännön toimijoiden kesken yhteisasiakkuustilanteissa

1.4 Vammaisten kuntalaisten lähipalveluverkoston kehittäminen – erityisesti monitahoisissa tilanteissa yksilöllinen monisektoraalinen kuntoutus- (tmv.) työryhmätoiminta

1.5 Vammaispalveluiden kehittäminen siten, että ne vastaavat kaikkien kuntalaisten tarpeita ja että kuntalaisen tiedonsaanti vammaispalveluista helpottuu (erityisesti alkuvaiheessa).

2. Vammaisalan osaamisen vahvistaminen

2.1 Nykyisten vammaisalan ammattilaisten osaamisen vahvistaminen

2.2 Edistää tulevien vammaisalan ammattilaisten riittävää määrää ja osaamisen tasoa

Raportit, suunnitelmat ja muu hankkeen tuottama materiaali