Romaniasiain sosiaali- ja terveydenhuoltoalan osaamiskeskuksen käynnistämisselvitys (ROMKE) (2017-2018)

Yhteyshenkilö

Päivi Gynther
VTT suunnittelija

Toteutusajankohta

11/2017 – 8/2018

Tavoitteet

Hankkeessa suunnitellaan romaniasioiden osaamiskeskus, joka toimii kansallisena romanien osallisuutta ja hyvinvointia tukevien toimintamallien kehittäjänä ja levittäjänä uudistuneissa sote- ja maakuntarakenteissa.

Tehtävät

 • Toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon romaniosaamista koskevan nykytilan selvitystyö;
 • Luodaan rakenteet ja hahmotetaan romaniasioiden sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoiminnan sisältö, roolit ja yhteistyö uudessa sote- ja maakuntarakenteessa;
 • Verkostoidutaan THL:n, oppilaitosten ja yliopistojen sekä uudistuvien alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien ja muiden romanitoimijoiden kanssa;
 • Selvitetään rakennetta, joka tukee romaneja koskevan hanketoiminnan hakuprosessien, hankehallinnon osaamisen ja hankkeista saatavien tulosten hyödynnettävyyttä;
 • Lisäksi suunnitellaan rakennetta, jossa erityisasiaa koskeva osaamiskeskus toimii valtakunnallisena toimijana.

Ohjausryhmä

 • Ritva Anttonen, KTT, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki
 • Marja Heikkilä, johtaja, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Henna Huttu, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö (puheenjohtaja)
 • Taja Kiiskelä, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu/RAINER-hanke
 • Malla Laiti, erikoissuunnittelija, Etelä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta
 • Tuula Lindberg, erikoissuunnittelija, Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta
 • Henry Lindgren, suunnittelija, Pohjois-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta
 • Kati Turtiainen, YTT, yliopistolehtori, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • Mariitta Vaara, tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/ROOSA-hanke
 • Helena Valentin, suunnittelija, Itä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

Hankkeen rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö

Julkaisut