Keskisuomalainen vammaispalveluiden toimintamalli (2003-2005)

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö
Marja-Leena Saarinen

Hankkeen toteutusajankohta

2003–2005

Hankkeen tavoite ja toteutus

Toimintamallihanke uudistaa maakunnallisia vammaispalveluja asiakassuuntautuneesti seudullisessa yhteistyössä.

TAVOITTEET

  • Keski-Suomeen on luotu maakunnassa asuville vammaisille henkilölle heidän tarpeitaan palveleva vammaispalvelujen toimintamalli. Palvelut toteutuvat lähellä asiakasta ja hänen perhettään.
  • Seudullinen erityisosaaminen on koko maakunnan käytössä. Toimintamallissa osaaminen näkyy asiakaspalvelussa, yhteistyössä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
  • Toimintamalli on avoin ja sisältää jatkuvan itsearvioinnin sekä vuoropuhelun keskisuomalaisten kuntien kesken

Toimintamallia kehitetään monen toimijan avulla: asiakas, keskisuomalaiset kunnat, Kela, vammaisjärjestöt, yksityiset palvelujen tuottajat ja eri rahoitustahot. Vammaispalvelujen toimintamalli –hanke on aloittanut työnsä kehitysvammaisten palvelumallin kehittämisellä. Hanke kehittää maakunnassa asuvalle asiakkaalle psykososiaalisen tuen muotoja, esimerkiksi ohjaus-ja neuvontapalvelua, palveluasumista ja kuntouttavaa toimintaa. Yhteistyökumppaneita ovat yliopisto, ammattikorkeakoulu ja erityiskoulut.

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Muut tiedot

  • Hallinnoija: Jyväskylän maalaiskunta
  • Hankkeen toteutusalue: Keski-Suomi
  • Hankkeen rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustus