Esiselvitys Keski-Suomen sosiaalialan oppimisklinikan käynnistämisestä -hanke (2009 – 2010)

Yhteyshenkilö

Kati Närhi, suunnittelija (8/09-12/09)

Sivi Talvensola, suunnittelija (1/10-2/10)

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Toteutusajankohta

8/2009 – 2/2010

Tavoitteet

Esiselvityksen tavoitteena on tuottaa:

  1. Kartoitus olemassa olevasta opetusklinikkatoiminnasta
  2. Selvitys oppimisklinikan tarpeesta yhdessä oppilaitosten ja työelämän edustajien kanssa
  3. Esitys oppimisklinikkatoiminnan sijoituspaikasta, taloudesta ja hallinnosta sekä
  4. Suunnitelma oppimisklinikkatoiminnan toteutuksen mallista

Hankkeen materiaalit

Hallinnoija

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Hankkeen taustaa

Hankkeen taustalla on monivuotinen sosiaalialan koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän tiivis yhteistyö keskisuomalaisten sosiaalialan oppilaitosten ja mm. Jyväskylän kaupungin sekä muiden sosiaalialan toimijoiden kesken.

Sosiaalialan oppimisklinikan tarve on nähty tärkeänä. Esiselvityksellä ja oppimisklinikan varsinaisessa toiminnassa haetaan ratkaisuja mm. sosiaalialan työvoimapulan lievittämiseen, alan ammatti- ja tehtävärakenteen selkeyttämiseen, osaamisen ja asiantuntijuuden turvaamiseen ja pysyttämiseen maakunnassa, uudenlaisen opetus-tutkimus-käytäntö -yhteistyön synnyttämiseen sekä osaamisen vaihdon kehittämiseen koulutusorganisaatioiden ja osaamiskeskusten välillä.

Hankkeen rahoitus

Keski-Suomen liiton ohella osarahoituksella Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö sekä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Hankkeen eteneminen ja tavoitteiden toteuttaminen

Oppimisklinikkatoimintaa on suunniteltu toteutettavaksi kolmen vaiheen kautta, jotka ovat:

  1. esiselvitys- ja suunnitteluvaihe (2009-2010),
  2. kokeiluvaihe (2010-2013) ja
  3. pysyvän toiminnan vaihe (2013 eteenpäin).

Esiselvitysvaiheessa on tavoitteiden mukaisesti tuotettu kartoitus olemassa olevasta opetusklinikkatoiminnasta, selvitys oppimisklinikan tarpeesta yhdessä oppilaitosten ja työelämän edustajien kanssa, esitys oppimisklinikkatoiminnan sijoituspaikasta, taloudesta ja hallinnosta sekä suunnitelma oppimisklinikkatoiminnan toteutuksen mallista. Lisäksi esiselvitysvaiheen aikana on haettu ESR-rahoitusta oppimisklinikan kokeiluvaiheen toteuttamiseen.