Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut kehittämisyksikkö-hanke POKEVA (2007-2009)

Yhteyshenkilö

Jouni Nummi
kuntayhtymän johtaja

Toteutusajankohta

Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikköhanke toteutetaan ajalla 5/2007–10 /2009. Jakso on kehittämisyksikön kehittämisvaihetta, joka valmistaa vakiinnuttamisvaiheeseen.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on kehittää pysyvä Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö, joka tukee lähipalveluja ja erityisosaamisen karttumista. Kehittämisyksikön tavoitteet ovat:

 1. Tavoitteena on, että vammainen henkilö ja hänen läheisensä saavat arkeensa liittyvät
  palvelut lähipalveluina omassa yhteisössään.
 2. Tavoitteena on uusien työskentelymallien ja palveluohjausmenettelyn laaja käyttöönotto
  yhteistoiminta-alueilla.
 3. Tavoitteena on tieto- ja viestintäteknologian sekä sähköisten asiointipalvelujen hyödyntäminen
  ja saaminen osaksi vammaispalvelutuotantoa.
 4. Tavoitteena on turvata vammaistyön ammattilaisten täydennyskoulutustarpeet ja vertaistuki
  sekä tukea vammaistyötä tekeviä uusien työmenetelmien käyttöönotossa niin yhteistoiminta-alueellisesti, maakunnallisesti kuin ylimaakunnallisestikin.
 5. Tavoitteena on yhteyksien luominen asiakastyön kehittämisen, oppilaitosten, koulutuksen ja soveltavan tutkimuksen välille Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakunnissa.

Hallinnoija

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Seinäjoki

Tausta

Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut kehittämisyksikkö jatkaa kehittämistyötä maakuntien alueella meneillään olevan kehittämisen teemoilta.

Rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 444 720 euroa, joka jakaantuu kolmelle vuodelle ja siihen tarvittava valtionosuus on yhteensä 333 540 euroa.

Kuntatoimijat
Jyväskylän maalaiskunta 5 500 €/vuosi
Jyväskylän kaupunki 5 500 €/vuosi
Jämsän kaupunki 1 000 €/vuosi
Kivijärven kunta 90 €/vuosi
Kyyjärven kunta 100 €/vuosi
Saarijärven kaupunki 600 €/vuosi
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja sen 42 jäsenkuntaa
Keski-Pohjanmaan sairaanhoito- ja erityishuoltopiiri ja sen 13 jäsenkuntaa

Ohjausryhmä

Hankkeella on maakuntien yhteinen ohjausryhmä, joka päättää keinoista hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi konkreettisesti. Ohjausryhmään kuuluu eri toimijoiden edustus hankekunnista ja muista osallistuvista tahoista. Lisäksi hankkeella on asiantuntijaryhmiä.

Suunnitelmat, esitteet, raportit