LUMO - Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti (2020-2022)

Hanke on päättynyt 31.12.2022.

Lastensuojelun monialaista uudistamista kehittävä LUMO-hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Itä- ja Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa vuosille 2020–2022. Hankkeen kehittämistyössä ovat mukana asiakkaat, lasten ja perheiden palveluiden parissa toimiva henkilöstö sekä keskeiset yhteistyökumppanit ja sidosryhmät Keski-Suomen alueella. Kaikki Keski-Suomen kunnat ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää lastensuojelua ja perhepalveluita monitoimijaisen yhteiskehittämisen, yhteissuunnittelun ja yhteisen arvioinnin periaatteiden kautta. Kaikki kehittäminen tähtää pysyviin rakennemuutoksiin sekä siihen, että kunnat ja etenkin lapset ja perheet aidosti hyötyisivät kehittämistyön tuloksista. Lue lisää LUMO-hankkeesta Innokylässä.

Tutustu tiiviisti hankkeen matkaan ja tuotoksiin ISOn tulosyhteenvedon (pdf) avulla.

Tuotoksiamme

Lisää materiaaleja Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISOn sivuilla.

Hankkeen videomateriaalia

Mitä teimme Keski-Suomessa?

Hankkeen toimia ja tuotoksia Keski-Suomessa on koottu yhteen raporttiin Salmi, Reetta: LUMO – Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti vuosina 2020-2022 Keski-Suomessa, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen raportteja 54.

Monialainen yhteistyö

Systeeminen toimintamalli

 • Systeemisen toimintamallin peruskoulutuksiin (3 x 6 pv) osallistui 75 ammattilaista. Koulutuksilla tavoitettiin sekä uusia kuntia että kuntia, joissa systeemisiä koulutuksia on jo pidetty aiemmin.
 • Systeemisen toimintamallin täydennyskoulutukset Itä- ja Keski-Suomen alueella (5 kpl).
 • Systeemisen toimintamallin räätälöity koulutus perheterapeuteille (3 pv)
 • Sytykettä yhteistyöhön -valmennukset (3 kpl) lastensuojelun yhteistyökumppaneille.
 • Aamukahvitilaisuudet Itä- ja Keski-Suomen konsultoiville sosiaalityöntekijöille ja perheterapeuteille (4 kpl) sekä Keski-Suomen Syty-aamukahvit kuntien työntekijöille (6 kpl).
 • Sparrauskäynnit kuntiin yhdessä lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän kanssa.
 • Systeemisen toimintamallin ohjausryhmän perustaminen.
 • Kokemusasiantuntijayhteistyö Pesäpuun ja Kasper ry:n kanssa: kokemusasiantuntijat mukana hankkeen ohjausryhmässä ja tilaisuuksissa, kommentoimassa tuotoksia.
 • SARANA-mallin ja systeemisyyden yhdyspintojen ja oppilaitosyhteistyön näkökulman vahvistaminen.
 •  

Hankkeen tavoitteet

 • Parantaa lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta omissa asioissaan,
 • Uudistaa ja parantaa lastensuojelutyötä ja lastensuojelun asiakkaiden arjessa toimivan monialaisen verkoston työtä ja toimintaa niin perus- kuin erityispalvelujen tasolla sekä 
 • Edistää systeemisen toimintamallin levittämistä ja juurruttamista monitoimijaisessa lastensuojelussa.

LUMOn tavoitteena on näin ollen vahvistaa Keski-Suomen kuntien lastensuojelutyön monitoimijaista ja systeemistä työotetta omassa kunnassaan, mutta myös vahvistaa maakunnallista monitoimijaista ja systeemistä työskentelyä lasten ja perheiden palveluissa. Hankkeen kannalta keskeistä on tehdä tiivistä yhteistyötä kaikkien Keski-Suomen kuntien kanssa ja tarkoituksena on edistää niitä asioita, jotka kunnissa koetaan merkityksellisiksi lasten ja perheiden palveluiden monitoimijaisessa kehittämisessä.

Yhteystiedot

Reetta Salmi
Lastensuojelun kehittäjä
Lumo-hanke Keski-Suomi

Seuraa LUMOa Twitterissä @LUMOhanke #LUMOhanke

Lumon logo.