Syksyn OT-infot avaavat lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskusten kehittämistyötä

Syksyllä Itä- ja Keski-Suomen alueen toimijoille järjestettävät infotilaisuudet tarjoavat tietoa ja mahdollistavat avoimen keskustelun lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskusten (OT) kehittämistyöstä. Infojen lisäksi Keski-Suomen toimijoita kutsutaan mukaan OT-foorumiin, jossa keskustellaan ajankohtaisista asioista oman alueemme näkökulmasta.

Syksyllä syvennytään rakenteelliseen sosiaalityöhön

Rakenteellinen sosiaalityö on teemana useissa eri tapahtumissa ja Kosken työryhmissä, kun sosiaalityön valtion tutkimusrahoitushanke ”Monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa (MoRa)” julkaisee tutkimustuloksia ja politiikkasuosituksia.


Osaamisen vahvistamista ja monialaista näkökulmaa lasten mielenterveystyöhön

Viime vuoden syyskuusta lähtien käynnissä ollut lasten mielenterveystyön psykoedukatiivisen työskentelyn syventävä koulutus eli Mieliniekka tuli päätökseensä kesäkuun alussa. Kymmenen kerran koulutuskokonaisuudessa perhekeskustyöntekijät eri puolilta Keski-Suomea pääsivät lisäämään ymmärrystään lasten ja nuorten haastavan käytöksen ja oirehdinnan taustasyistä. Koulutettavat työstivät myös oman kehityshistoriansa vaikutusta traumatisoituneen lapsen tai vanhemman kohtaamiseen.

Valtakunnallinen Kansa-koulu 4.0 -hanke kartoittaa tulevien hyvinvointialueiden sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja kirjaamisen kehittämisen tilaa

Marraskuussa 2021 voimaan astunut sosiaalihuollon asiakastietolaki velvoittaa julkisia ja julkisen sosiaalihuollon lukuun toimivia sote-organisaatioita liittymään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon 1.9.2024 mennessä. Alan kirjaamiskäytännöt ovat siis suurten muutosten edessä. 

Kansa-koulu -hankkeissa kerätyn tiedon mukaan tulevat hyvinvointialueet ovat hyvin erilaisissa tilanteissa sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja kirjaamisen suhteen. Nyt tehtävän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa, minkälaiset valmiudet eri alueilla on kohdata sosiaalihuollon kirjaamista ja tiedonhallintaa lähitulevaisuudessa koskevat muutokset. 

Kyselyn avulla selvitämme eri hyvinvointialueiden  

  1. valmennettujen kirjaamisasiantuntijoiden tilannetta, 
  2. rakenteisen kirjaamisen tietoteknistä ja toiminnallista tilaa, sekä 
  3. suunnitelmia sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämiseksi. 

Huomioitavaa vastaamisesta 

Jokaiselta tulevalta hyvinvointialueelta odotetaan yhtä vastausta, mutta kyselyyn vastaaminen voi vaatia useamman alueella toimivan asiantuntijan yhteistyötä. Sähköinen kysely on lähetetty viikon 25 alussa kullekin hyvinvointialueelle.
Vastauksia pyydetään 31.8. mennessä. 

Kyselyn tuloksista laaditaan koonti, joka julkaistaan Kirjaamisfoorumi.fi -sivulla syyskuun loppuun mennessä. Tulokset jaetaan myös hyvinvointialueiden omaan käyttöön. Kansa-koulu 4.0 -hankkeen lisäksi kyselyn tietoja voivat hyödyntää myös Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kelan Kanta-palvelut sekä sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen hankkeet. Tietoja voidaan hyödyntää myös tutkimus- ja opinnäyteyhteistyössä. 

Lisätietoja kyselystä antavat Kansa-koulu 4.0 -hankkeen aluekoordinaattorit. Oman alueesi yhteystiedot löydät hankkeen sivuilta osoitteesta: https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/

Meijän Mieli rauhoittuu kesälomille

Hankkeen kevään toiminnot on saatu ”pulkkaan” ja on aika hellittää hetkeksi kesälomien viettoon. Kesäkuussa pyörii vielä TWoR-mobiilipelin Discord-ryhmä, josta kerroimme toukokuun uutiskirjeessä. Heinäkuu on hankkeessamme hiljaisin kuukausi. Elokuussa sitten pyörähtävät käyntiin mm. MielenTaito -tuokiot sekä kaveri-illat ja syyskuussa TWoR-pöytäroolipeliryhmät ja kaveritoiminnan koulutukset. Muistutuksena vielä, että 23.8. Jyväskylässä järjestettävän Tukea vapaaehtoisuuteen -työpajan viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.8. Ilmoittautua voi tästä https://link.webropol.com/s/paja2508

Kohti monialaista TKKI-työtä – Mitä sosiaalityö tuo hyvinvointialueen TKKI-toimintaan?

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä säätää hyvinvointialueen tehtäväksi huolehtia niin sosiaali- kuin terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta (TKKI) valtakunnalliset tavoitteet huomioiden. Visiona on, että sosiaalihuolto tulee vahvasti terveydenhuollon rinnalle tekemään TKKI-työtä monialaisesti ja monitieteisesti.

Keski-Suomesta sosiaalialan tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen mallihyvinvointialue

Jyväskylän yliopisto ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske ovat 13.6.2022 ottaneet osaa valtakunnalliseen sosiaalihuollon tulevaisuuden kehittämisnäkymiin käsittelevään aloitteeseen. Sillä halutaan varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus perustuu parhaaseen tutkittuun tietoon myös sosiaalihuollon palvelujen osalta.