Luontohyvinvoinnista tukea sote-alan ammattilaisten työssä jaksamiseen ja palautumiseen

Luontohyvinvoinnin mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten hyvinvoinnin sekä asiakas- ja potilastyön tukena tarkasteleva Matkalla kohti luontohyvinvoivaa Keski-Suomea – LuontoHyväKS-selvitys luontohyvinvoinnista sote-ammattilaisten arjessa on julkaistu. Luonnon ja sen hyvinvointivaikutusten tuominen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon työtä sekä toimintaympäristöä voi parantaa työssä viihtymistä ja palautumista sekä lisätä kustannustehokkuutta sote-palveluissa pidemmällä tähtäimellä. Ammattilaisten työhyvinvoinnin sekä sote-alan veto- ja pitovoiman parantamiseksi tarvitaan uudenlaisen toimintakulttuurin rakentamista hyvinvointialueelle. 

Perheterapeuttiset työtavat kuuluisivat jokaisen lasten kanssa työskentelevän työkalupakkiin

Lasten kanssa työskentelevä ammattilainen kohtaa työssään yhä useammin emotionaalisesti traumatisoituneita lapsia. Emotionaalisesti traumatisoitunut lapsi tarvitsee moniammatillista tukea ja hoitoa. Raporttisarjassamme julkaistun Katja Salminen-Lahtisen perheterapeuttisen työotteen koulutuksen päättötyössä tuodaan esiin, että traumatisoitumisen ennaltaehkäisyä sekä toipumista tukevaa toimintaa voi ja tulee tapahtua kaikilla systeemin tasoilla, ei vain terapiassa. Lasten kanssa työskentelevien tulee olla traumatietoisia, jotta he voivat tukea niin traumatisoitunutta lasta kuin vanhempaakin. Traumainformoidussa osaamisessa olennaista on trauman tunnistaminen sekä toivotietoisen työotteen omaksuminen.