Yhdessä ei olla yksin – Keski-Suomen hyvinvointiyhteistyöhanke (2017 – 2020)

Yhteyshenkilöt

Sirpa Pekkarinen, projektipäällikkö

Anja Saksola, projektikehittäjä

Marianne Kuorelahti, projektikehittäjä

Toteutusajankohta

04/2017-02/2020

Yleistä hankkeesta

Huhtikuun 2017 alussa käynnistyneen hyvinvointiyhteistyöhankkeen tavoitteena on yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemusten vähentäminen Keski-Suomessa. Tavoite pyritään saavuttamaan parantamalla asukkaiden osallistumisen mahdollisuuksia.

Toimimme 14 keskisuomalaisen kunnan alueella yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Haluamme tavoittaa itsensä yksinäisiksi ja turvattomiksi kokevia asukkaita sekä niihin väestöryhmiin kuuluvia, joilla on siihen muita suurempi riski. Hankkeen aikana kartoitetaan ja pyritään ratkaisemaan osallistumisen esteitä, vahvistetaan olemassa olevia mahdollisuuksia osallistua sekä lisätään kuntien, järjestöjen ja muiden yhteisöllisten toimijoiden välistä yhteistyötä yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentämiseksi.

Toiminnallamme haluamme edistää sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisen välittämisen kulttuuria esimerkiksi lisäämällä ja kehittämällä kohtaamisen paikkoja sekä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa. Levitämme ja vakiinnutamme hankkeen aikana hyväksi havaittuja yhteistyön ja osallistumisen mahdollisuuksien muotoja. Pyrimme vahvistamaan järjestöjen asemaa hyvinvointia edistävinä kumppaneina koko maakunnassa.

Käynnistämme kevään 2017 aikana asiantuntijatyöryhmiä teemoittain. Työryhmätyöskentelyyn kootaan hyvinvointia edistäviä keskisuomalaisia kunta-, järjestö- ja muita yhteisöllisiä toimijoita hankkeen kohderyhmien kokeman yksinäisyyden äärelle. Työryhmissä tunnistetaan osallistumisen esteitä, tarkastellaan mahdollisuuksia yhteistyöhön ja toivottavasti löydetään keinoja yksinäisyyden vähentämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Hankkeen toiminta-aika on kolme vuotta ja sen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (aiemmin RAY) osana Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitusta. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Hankekunnat:

Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Laukaa, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Viitasaari ja Äänekoski.

Kohderyhmät:

Varsinaista kohderyhmää ovat itsensä yksinäisiksi ja/tai turvattomiksi kokevat hankekuntien asukkaat tai niihin väestöryhmiin kuuluvat, joilla on siihen muita suurempi riski.
Välillistä kohderyhmää ovat hyvinvointiyhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat järjestötoimijat, asukkaat sekä hankekuntien ja muiden yhteisöjen toimijat.

Materiaalia

Raportit ja suunnitelmat

Artikkelit

Lue Kosken sivuilla julkaistuja hankkeen artikkeleita tästä linkistä.

Hankkeen selvitykset

Yhdessä-hanke laati keskisuomalaisten asukkaiden yksinäisyyden kokemuksista ja osallisuuden esteistä kunta- ja asuinaluekohtaisia selvityksiä. Selvityksissä ja kartoituksissa käytettiin menetelminä erilaisia haastatteluja ja sähköisiä kyselyitä, mutta palautetta otettiin myös verkostotoimijoilta ja moniammatillisilta ryhmiltä. Osassa selvityksistä apuna olivat alan opiskelijat Jyväskylän yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta.

Hankkeen eteneminen

Vuosi 2020

Jätimme edellisvuonna hakemuksen STEA:lle lisävuodesta. Joulukuussa tuli kielteinen päätösehdotus ja nyt alkuvuodesta 2020 ovat projektikehittäjien työsuhteet jo päättyneet. Kiitos Anjalle ja Mariannelle, sekä kymmenelle hankkeessa mukana olleelle harjoittelijalle ja aloitusvuoden työntekijöille!

Projektipäällikkö Sirpa Pekkarinen sulkee hankkeen ja siirtää hyvät kokemukset ja havainnot sellaisiin työkalusalkkuihin, joista ne helposti ovat löydettävissä.

Ennen hankkeen päättymistä Suomessa alkoi koronaviruksen aiheuttama poikkeuksellinen kevät. Huhtikuun alkuun suunniteltu valtakunnallinen kohtaamispaikkapäivät -tapahtuma peruttiin. Näin myös 2.4. pidettäväksi ajateltu Keski-Suomen kohtaamispaikat -verkoston tapaaminen peruuntui. Hankkeen toimesta tehtiin verkoston toimijoille kysely ja selvitys toiveista jatkoa koskien. Kohtaamispaikkaverkosto tiedottaa jatkossa Yhdistystorin kautta.

Maaliskuun alussa 4.3.2020 järjestetystä hankkeen tulosten esittelyjen seminaarista voit lukea tästä. Seminaarin materiaali löytyy tästä linkistä.

Vuosi 2019

Vuosi 2019 on hankkeen viimeinen tiedossa oleva toimintavuosi. Keskitymme toiminnan mallintamiseen ja yksinäisyyttä vähentävien tapojen kuvaamiseen. Haaveena on tuottaa ratkaisujen paketti, josta löytyisi erilaisia työkaluja ja lääkettä yksinäisyyteen ja osattomuuteen.

Kuluvana vuonna hankkeessa on työssä kolmas työntekijä, projektikehittäjä Marianne Kuorelahti, joka on tuttu ProSos-hankkeesta. Mariannen työrukkaset keskittyvät maaseutumaisten kylien ja kaupunkien asuinalueiden asukkaiden, järjestöjen ja kuntien yhteistyöhön. Mitä kaikkea herkästi toimivaa ja ennakoivasti reagoivaa voimme yhdessä tehdä heikomman tueksi?

Projektikehittäjä Anja Saksolan vastuulla ovat Kohtaamisia-ryhmät Viitasaarella ja Äänekoskella yhteistyössä Yksissä-hankkeen  kanssa. Suuri ponnistus on myös Laukaan toimintatavan vakiinnuttaminen ja mallintaminen. Jo toista kertaa olemme mukana toteuttamassa järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa tuotettavaa vapaaehtoistyön tapahtumaa yhteistyössä kunnan kanssa. Anjan kauraa on myös Discord-alustan kokeilujen jatkaminen ja mallintaminen, erityisesti omaishoitajien ja nuorten keskuudessa. Yhteistyökumppaneina ovat SPR ja Nuorisopalvelut.

Projektipäällikön, Sirpan, työkenttää on hallinnon ohella kuntasuhteet ja järjestöyhteistyö yleensä, mutta myös erityisesti monikulttuurityö ja erityisryhmät Jämsän Kuoreveden Hallissa ja Länkipohjassa. Myös pohjoisen Keski-Suomen Elämän Virtapiiri -ryhmät käydään läpi ennen hankkeen päättymistä. Vapaaehtoisesti kokoontuvien ryhmien ja naapuriavun synnyttäminen ja voimaannuttaminen koetaan tärkeäksi edelleen.

Syksyn suuret ponnistukset ovat 24-tuntinen Asunnottomien yö Jyväskylässä 24 ja marraskuinen toivetauluilta JämsäLOVE 14.11.2019.

Hankkeen asiantuntijaryhmät kokoontuvat vielä sovitulla tavalla. Lisäksi loppuvuonna keskitymme kertyneiden vuosilomien viettoon ja hankkeen dokumentointiin.

Vuosi 2018

Huhtikuussa 2018 käynnistyi haastekampanja #sutonnähty yksinäisyyden vähentämiseksi. Haasteet koottiin helmi-maaliskuussa, ja nyt on huhtikuu 2018 – maaliskuu 2019 välisenä aikana mahdollisuus seurata keskisuomalaisia tekoja, joilla yksinäisyyttä vähennetään. Lue lisää tästä artikkelista.

Kosketus -hyvinvointiverkostotapaaminen 10.10.2018. Tapaamisen aiheena oli köyhyys. Asiantuntijana kuultiin THL:n köyhyystutkija Jouko Karjalaista.

Kuntakirje lähetettiin elokuussa 2018: tietoa hankkeesta päättäjille, luottamushenkilöille ja virkamiehille. ”Toivomme kunnista käsin reipasta yhteyttä hankkeeseen”. Yhdessa Kuntakirje 10.8.2018