Vanhusten asumisen uudet ratkaisut ja asumisen varhainen tuki -hanke (Vanhus-Kaste)

Vanhus-Kaste on osa Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut Itä- ja Keski-Suomessa –kokonaisuutta, jossa mukana ovat Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakunnat, yhteensä 62 kuntaa ja hallinnoijana Joensuun kaupunki. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

Yhteyshenkilöt:

Projektipäällikkö Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani (Joensuu)

Keski-Suomen kehittäjät:
Pauliina Takala
Sinikka Tyynelä

Pohjois-Karjalan kehittäjä:
Anni  Pesonen

Pohjois-Savon kehittäjä:
Taina Heino

Etelä-Savon kehittäjä:
Anu Silvennoinen

Toteuttamisajankohta:

1.11.2008 – 30.10.2010

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on tukea alueen kuntia vanhuspalvelujen rakennemuutoksessa kohti ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaista kehitystavoitetta, jonka mukaan vuoteen 2012 mennessä, enintään 3 % 75 vuotta täyttäneistä on pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hankkeen aikana:

  • kunnissa edistetään asumisen ”välimuotoisia” ratkaisuja, joiden avulla kunnat voivat vähentää kalliita laitospaikkoja.
  • kunnissa vahvistetaan ikäihmisten kotona asumisen varhaista tukea
  • luodaan vakiintunut yhteistyörakenne kuntien tueksi vanhuspalvelujen kehittämiseen Itä- ja Keski-Suomessa

Raportit

Kuntatoimijat ikäihmisten asumisen ja palvelujen kehittämisen poluilla – Vanhusten asumisen uudet ratkaisut ja asumisen varhainen tuki -hankkeen 2008–2010 loppuraportti (pdf)