Vanhusasiavaltuutettu-hanke (2007-2009)

Yhteyshenkilö

Pauliina Takala

Toteutusajankohta

2007 – 2009

Tavoitteet

Ikäihmisille on tänä päivänä tarjolla informaatiota ja palveluja. Olemassa olevien järjestelmien rinnalle kehitettävällä vanhusasiavaltuutettu toimintamallilla voidaan edelleen tuoda ikäihmisten ääntä ja näkökulmaa paremmin esille. Vanhusasiavaltuutettu luo uusia kanavia ikäihmisten mielipiteiden ja tarpeiden kuulemiseksi sekä edistää poikkihallinnollista yhteistyötä eri toimialojen ja toimintayksiköiden kesken ikäihmisten asioista ja palveluista päätettäessä. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä on vanhusten edun, oikeuksien ja hyvinvoinnin edistäminen Keski-Suomessa yleisellä yhteiskuntapolitiikan alalla.

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Muut tiedot

  • Hallinnoija: Jyväskylän Sotainvalidien Asuntosäätiö