Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hanke (2022–2023)

Hanke on päättynyt 31.12.2023

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskustoiminnan (OT) tehtävänä on kehittää monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia kompleksisissa asiakastilanteissa.

OT-toiminta sai 580 000 euron valtionavustuksen vuosille 2022–2023 osana Tulevaisuuden sotekeskus –hankkeita koskevien koordinaatiotehtävien kehittämistä Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueelle (lue lisää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin uutisesta). Valtakunnallisesti viiden OT-keskuksen tavoitteena on vastata vaativaa ja usein monialaista erityispalvelua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin huomioiden alueelliset erityispiirteet ja paikalliset verkostot.

Itä- ja Keski-Suomen alueella hanketta koordinoi KYSin Lasten ja nuorten osaamiskeskus yhteistyössä Itä-Suomen sosiaalialan (ISO) ja Keski-Suomen sosiaalialan (KOSKE) osaamiskeskusten kanssa.

OT- OSAAMISEN TUKI AMMATTILAISILLE

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus -hanke (OT) toteuttaa pilotin ammattilaisten tueksi 20.3.–3.11.2023. Pilotin aikana saatiin 21 (+3) yhteydenottoa, jotka käsittelivät mm. erityisen haastavia erotilanteita, perhesurman uhkaa, lasten ja nuorten vakavia psykiatrisia ja/tai vaikeita päihdehäiriöitä yhdistettynä lastensuojelutarpeeseen ja johonkin muuhun ongelmaan, tai lapsiperhepalveluiden tai lastensuojelun erityiskysymyksiä.

Kenelle tarkoitettu?

Itä-Suomen yhteistyöalueen (Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa julkisella sektorilla.

Millaista tukea?

  • neuvontaa ja ohjausta käytettävissä olevista asiantuntijoista ja erityispalveluista
  • tukea ja konsultaatiota lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden erityiskysymyksissä
  • monialaista työnohjauksellista asiantuntijatukea OT-tiimiltä

Millaista tukea?

OT-TUKIpilotti on tarkoitettu erityisen vaativiin, monimutkaisiin tai harvinaisiin asiakastilanteisiin, kun ei tiedetä miten toimia tai keneen ottaa yhteyttä, tai joihin tarvitaan monialaista lisätukea perus- ja erityistason palveluiden lisäksi. Asiakastilannetta on ennen yhteydenottoa käsitelty oman tiimin kanssa omissa palveluissa.

Haastavat erot -konsultaatioryhmä Keski-Suomessa

Keski-Suomessa eroperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten on mahdollisuus konsultoida moniammatillista Haastavat erot -konsultaatiotyöryhmää. Voit pyytää ryhmältä konsultaatiota haasteellisiin/ konfliktoituneisiin erotilanteisiin, joissa ero- tai huoltoriita on pitkittynyt ja kärjistynyt ja joihin saattaa liittyä useita viranomaistahoja, väkivaltaa tai sen uhkaa. Voit myös pohtia mahdollista konsultaatioryhmän tarvetta yhdessä ryhmän sihteerin kanssa. Konsultoiva työntekijä osallistuu konsultaatioon myös itse ja kirjaa konsultaatioryhmältä saadut toimenpidesuositukset.

Konsultaatiota varten täytetään taustatietolomake, joka mahdollisuuksien mukaan täytetään yhdessä huoltajan kanssa ja lähetetään salatulla sähköpostilla ryhmän sihteerille. Anonyymi konsultaatio on mahdollinen, ja esitietolomake täytetään myös silloin. Konsultaatiovaraus ja etukäteismateriaalin toimitus tulee tehdä  viimeistään viikkoa ennen ryhmän kokoontumista.

OT-hankkeen aikana Keski-Suomen konsultaatioryhmä kokoontui 11 kertaa (lisäksi kaksi orientaatiokertaa), joissa käsiteltiin seitsemää asiakastapausta.

Konsultaatioryhmä ja taustatietolomake on kehitetty Turvassa-hankkeessa. Niin ryhmän toimintaa kuin lomakettakin on muokattu OT-hankkeessa.

Yhteystiedot

Katja Salminen-Lahtinen
OT-koordinaattori (Keski-Suomi)
(lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä)
Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hanke

OT-hankkeen logokuvio.