Aktiivinen ikääntyminen Itä- ja Keski-Suomessa -hanke (Vanhus-Kaste II)

Vanhus-Kaste II on osa Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut Itä- ja Keski-Suomessa -kokonaisuutta, jossa mukana ovat  Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakunnat, yhteensä 64 kuntaa ja hallinnoijana Joensuun kaupunki. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteyshenkilöt:

Projektipäällikkö Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani (Joensuu)

Keski-Suomen kehittäjä:
Timo Itäpuisto

Pohjois-Karjalan kehittäjä:
Anni  Pesonen

Pohjois-Savon kehittäjä:
Taina Heino

Etelä-Savon kehittäjä:
Anu Silvennoinen

Toteuttamisajankohta:

1.10.2010 – 31.10.2012

Tavoitteet:

Pääteemat:

 1. Hyvinvointia ja terveyttä edistävän palvelurakenteen kehittäminen
 2. Laadukkaat asuin- ja elinympäristöt

Keski-Suomen tavoitteet / painopisteet teemoittain:

1.Hyvinvointia ja terveyttä edistävän palvelurakenteen kehittäminen:

 • Kotiutuksen kehittäminen
 • Kotihoidon kehittäminen
 • Ennakoivien palvelujen kehittäminen

2. Laadukkaat asuin- ja elinympäristöt:

 • Ikääntyvien perhehoidon kehittäminen
 • Uuden palvelutalokonseptin suunnittelu
 • Elämän rikkaus palveluasumisessa koulutuskonseptin kehittäminen
 • Esteettömyysosaamisen lisääminen

Työryhmät:

 • Kotiutustyöryhmä
 • Kotihoidon työryhmä
 • Varhaisen tuen työryhmä
 • Vanhusten perhehoidon työryhmä
 • Elämän rikkaus palveluasumisessa koulutuskonseptin työryhmä