Rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämisen alueellinen tuki (2021–2023)

Rahapeliongelmien hoidon ja tuen kehittämisen alueeellinen tuki (Aluetuki) on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimaa toimintaa. Sen tavoitteena on tukea rahapeliongelman hoidon ja tuen saatavuuden ja laadun kehittämistä kunnissa ja tulevilla hyvinvointialueilla vuosina 2021–2023. Hankkeen toimijoita ovat Etelä-Suomessa Peliklinikka, Väli-Suomen alueella Sovatek-säätiö (kumppanina Koske) ja Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Lue lisää THL:n uutisestaKosken artikkelista ja Pelituen blogikirjoituksesta.

Aluetuki järjestää tietoiskuja, koulutuksia ja konsultaatiota rahapeliongelman puheeksi ottamisen ja hoidon edistämiseksi. Ammattilaisten osaamisen vahvistamisen lisäksi järjestetään työpajoja ja työryhmiä rahapeliongelmien hoidon ja tuen kehittämiseksi alueilla.

Lue rahapeliongelman hoidon ja tuen kentän ajankohtaisista aiheista Aluetuen Väli-Suomen uutiskirjeestä:

Aluetuki kouluttaa

Osallistu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuihin maksuttomiin Rahapelaaminen puheeksi- ja Rahapeliriippuvuus hallintaan -verkkokoulutuksiin! Koulutusten järjestämisestä vastaavat Aluetuen toimijat.

Rahapelaaminen puheeksi

Monipuolinen koulutus tarjoaa tietoa rahapelaamisesta ja työvälineitä rahapeliongelman kohtaamiseen. Koulutus antaa valmiudet ottaa rahapelaamisen puheeksi, tukea asiakasta muutokseen lyhytneuvonnan keinoin ja arvioida yhdessä hänen kanssaan mahdollinen jatkotuen tarve.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään valmiuksiaan rahapeliongelman kohtaamiseen.

Tilastoja Aluetuen toiminta-ajalta 2021-2023

  • 19 koulutusta, joista 3 ruotsinkielisiä Prata om spel om pengar -koulutuksia
  • 1197 ilmoittautunutta, joista 554 Väli-Suomen alueelta

Tulevat koulutukset

Vuoden 2024 koulutukset löytyvät  THL:n sivuilta.

Rahapeliriippuvuus hallintaan

Kaksiosainen menetelmäkoulutus tarjoaa kokonaiskuvan rahapeliriippuvuuden hoidosta kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksen mukaisesti. Koulutus antaa valmiudet arvioida ja hoitaa henkilöä, jolla on rahapeliongelma, sekä tunnistaa myös läheisen mahdollisen tuen tarpeen. Koulutus perustuu Rahapeliriippuvuus hallintaan – Terapeutin käsikirjaan ja Asiakkaan työkirjaan (Ladouceur & Lachance 2020). Koulutusmateriaali lähetetään postitse osallistujille.

Kokonaisuus rakentuu kahdesta koulutuspäivästä sekä niiden välissä tehtävästä oppimistehtävästä. Todistuksen menetelmäkoulutuksesta saa osallistumalla kumpaankin koulutuspäivään ja niissä tehtäviin harjoituksiin.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, joka hoitaa tai kohtaa työssään henkilöitä, joilla on rahapeliongelma tai -riippuvuus. Koulutukseen osallistujalla tulee olla perustietous rahapeli-ilmiöstä, rahapeliongelmasta ja aiheen puheeksiottamisesta. Näitä voi opiskella Rahapelaaminen puheeksi -koulutuksessa (ks. yllä) tai THL:n itseopiskelukursseilla.

Tilastoja Aluetuen toiminta-ajalta 2021-2023

  • 7 kaksiosaista koulutusryhmää
  • 218 todistusta koulutuksen suorittamisesta, joista 112 kirjoitettiin Väli-Suomen sote-ammattilaisille 

Tulevat koulutukset

Vuoden 2024 koulutukset löytyvät  THL:n sivuilta.

Koulutuksellinen konsultaatio

Rahapeliriippuvuus hallintaan  -menetelmäkoulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus osallistua koulutukselliseen konsultaatioon, jonka tarkoituksena on vahvistaa asiantuntijuutta sekä valmiuksia arvioida ja hoitaa henkilöä, jolla on rahapeliongelma.

Koulutuksellisessa konsultaatiossa keskustellaan rahapeliriippuvuuden hoidon teemoista, onnistumisista ja haasteista. Lisäksi tapaamiset mahdollistavat verkostoitumisen muiden ammattilaisten kanssa.

Tulevat tapaamiset

Vuoden 2024 tapaamiset löytyvät  THL:n sivuilta.

Tukiaineistoja

Aluetuen logo.

Ota yhteyttä

Väli-Suomi *

Mirka Mikkola (Sovatek-säätiö)
Aluekoordinaattori

* Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa sekä Etelä-Pohjanmaa.

Etelä-Suomi

Corinne Björkenheim (Peliklinikka / Socca)

Pohjois-Suomi

Terttu Piippo (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)