Ennaltaehkäisevä vanhustyö ja palveluohjaus Jyvässeudulla (2003-2004)

Yhteyshenkilöt

Projektityöntekijä
Marjatta Salminen

Toteutusajankohta

1.4.2003 – 31.12.2004

Tavoite ja toteutus

Hankkeen tarkoituksena on lisätä ikäihmisten palvelutietoutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä palvelujärjestelmän selkeyttämistä. Hankkeessa luodaan periaatteet ja toimintakäytännöt ennaltaehkäisevälle vanhustyölle ja tutkitaan ja arvioidaan ennaltaehkäisevän työn merkitystä. Projektin aikana tehdään ennaltaehkäisevät kotikäynnit 70 vuotta täyttäneille jyväskyläläisille. Hankkeessa tutkitaan päiväkeskusten sopivuutta palveluohjauspaikoiksi sekä päiväkeskusohjaajan toimenkuvan laajentamista palveluohjaustyöhön. Hankkeeseen kuuluu ennaltaehkäisevän työn koulutusta, joka toteutetaan seutukunnallisena. Hankkeen aikana valmistuu seniori-info, jonka tarkoituksena on välittää tietoa ikäihmisille ja heidän omaisilleen sekä ammattihenkilöstölle.

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Hankkeen loppuraportti: Marjatta Salminen, Asta Suomi, Sinikka Hakonen: \”..että ihmisellä on väyliä, voimavaroja ja haaveita\” – Ehkäisevät kotikäynnit ja ennakoiva palveluohjaus – uusi voimaannuttava toimintamalli seniori- ja vanhustyöhön. Jyväskylän kaupungin raportteja 1/2004.

Muut tiedot

  • Hallinnoija: Jyväskylän kaupunki
  • Hankkeen toteutusalue: Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Hankasalmi
  • Hankkeen rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustus