Sukupolvet verkoksi -hanke (2002-2005)

Yhteyshenkilöt

Projektityöntekijä
Johanna Moilanen

Toteutusajankohta

4/2002–4/2005

Tavoite ja toteutus

Hankkeessa kehitetään ehkäisevän lastensuojelun työvälineeksi sukupolvien välisen mentoroinnin malli. Päämääränä on aikaansaada muuttuneisiin yhteiskunnallisiin ja yhteisöllisiin suhteisiin sopiva, uudenlainen sukupolvien välisen vuorovaikutuksen malli. Hankkeessa vapaaehtoiset aikuiset toimivat eri-ikäisten lasten ja nuorten ystävinä ja ohjaajina eli mentoreina, periaatteina vastavuoroisuus sekä yhteistyö lasten vanhempien kanssa. Toiminta on kaikille avointa ja ensisijaisesti aikuinen-lapsi –paritoimintaa, mutta hankkeessa järjestetään myös säännöllisin väliajoin kaikille osallistujille yhteisiä tapahtumia ja tapaamisia.

Hankkeen tavoitteina on

  1. yhteisöllinen toimintatapa, jossa lasten ja nuorten arki ja kysymykset kohdataan sukupolvien välisellä mentoroinnilla
  2. luoda sukupolvien välistä mentorointia toteuttavien ammatti- ja vapaaehtoistoimijoiden verkosto ja vuorovaikutuksen malli ja
  3. sellainen mallia koskeva tiedontuotanto ja kokemusten arviointi, joka mahdollistaa toimintatavan levittämiseen yleiseen käyttöön.

Pitkän aikatähtäimen tavoitteita ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen mahdollistamalla riittävät aikuiskontaktit sekä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen asuinalueilla.

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Lapset ja aikuiset kumppaneina – Sukupolvet verkoksi -hankkeen loppuraportti (PDF-tiedosto, 1644 kt)

Muut tiedot

  • Hallinnoija: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys
  • Toteutusalue: Jyväskylä (www.jkl.fi), Jyväskylän maalaiskunta (www.jklmlk.fi); pilottialueina Keltinmäen, Myllyjärven ja Mäyrämäen asuinalueet ja Tikkakoski
  • Rahoitus: Raha-automaattiyhdistys (www.ray.fi)