Arvioiva kartoitus sosiaalihuollon erityispalveluiden seudullisesta järjestämisestä Keski-Suomessa (2003)

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö
Outi Markkanen

Toteutusajankohta

1.9.-31.12.2003

Tavoite ja toteutus

Kartoitus kokoaa Verkostoituvat erityispalvelut –hankkeen kuuden vuoden työn pohjaksi tulevalle sosiaalihuollon kehittämistyölle maakunnassa. Selvityksessä arvioidaan turvaako olemassa olevat järjestelyt sosiaalihuollon erityispalvelujen saatavuuden Keski-Suomessa. Selvityksessä ovat mukana lastensuojelu, päihdehuolto, vammaispalvelut ja erityispäivähoito.

Suunnitelmat, esitteet, raportit

  • Outi Markkanen: Mitä jäi verkkoon? Arvioiva kartoitus sosiaalihuollon erityispalveluiden seudullisesta järjestämisestä Keski-Suomessa. Verkostoituvat erityispalvelut (VEP) -hankkeen Keski-Suomen III vaiheen loppuselvitys. Joulukuu 2003.
  • Metsäranta, Hannele: Kiertävä lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Kokemuksia Keski-Suomesta 2001-2002(pdf, 949 kt) Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen raportteja 1/2003

Muut tiedot

  • Hallinnoija: Länsi-Suomen lääninhallitus/VEP-hanke
  • Hankkeen toteutusalue: Keski-Suomen maakunta
  • Hankkeen rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriön Keski-Suomen Vepin johtoryhmälle myöntämä määräraha.