Lapsivaikutusten ennakointi ja arviointi kunta- ja palvelumuutoksissa -hanke (2007-2008)

Yhteyshenkilö

Projektipäällikkö
Sirpaleena Toikka

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Toteutusajankohta

1.11.2007 – 31.7.2008

Tavoitteet

  1. toteuttaa lapsivaikutusten arviointi kolmen kunnan yhdistyessä muodostuneessa uuden Äänekosken kaupungissa ja sinne muodostetussa uudessa palvelurakenteessa
  2. mallintaa lapsivaikutusten arvioinnin prosessi, jota ei ole aikaisemmin toteutettu
  3. muodostaa Äänekoskelle pysyvä, lasten ja lapsiperheiden palveluja arvioiva toimintatapa
  4. tuottaa hyödynnettävää kokemustietoa lapsiperhepalveluiden arvioinnista ja pilottivaiheessa mallinnetun arviointivälineen käyttämisestä muiden kuntien käyttöön.
  5. mallintaa tapoja, jolla lapset, nuoret ja lapsiperheet voivat aktiivisesti osallistua palvelujen arviointiin

Hallinnoija

Äänekosken kaupunki

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Äänekosken kaupunki

Lisätietoja

  1. hanke edistää Äänekoskella välittömästi ja kehitettävän työvälineen kautta välillisesti kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämistä
  2. hankkeen tuotos on kaikkien kuntien hyödynnettävissä ja se on jaettavissa sosiaalialan osaamiskeskusten kautta kaikkien kuntien käyttöön.
  3. hanke tuottaa mallinnuksena pysyvän lapsivaikutusten arvioinnin toimintatavan kuntien palveluiden järjestämiseen ja tukee näin peruspalveluiden järjestämistä ja lapsiperheiden asemaa.
  4. hanke tukee lähipalveluiden järjestämistä mallintamalla niiden arviointia ja kokonaisuuden muodostamista
  5. hanke toteutetaan yhden (kuntaliitoksessa muodostuneen) kunnan alueella, mutta se tukee kuntien yhteistoiminnan tai rakennemuutosten kehittämistä tuottamalla tietoa palvelujen vaikutusten ennakoinnista.

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Hankkeen loppuraportti (PDF-tiedosto)