Meistä

Koske on Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, jonka rooli ja tehtävät on määritelty osaamiskeskuslaissa ja -asetuksessa.
Tehtävämme on:
 

 • kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta 
 • turvata tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys 
 • toteuttaa kokeilu- ja kehittämistoimintaa 
 • koordinoida monialaista yhteistyötä alueellisissa verkostoissa.  

Olemme osa valtakunnallista osaamiskeskusverkostoa, johon kuuluu 10 alueellista sosiaalialan osaamiskeskusta. Osaamiskeskusten perustoiminnan rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Graafinen kuvituskuvio.

Visiomme

on olla maakunnallinen vakiintunut, joustava ja arvostettu sosiaalialan kehittämisen yhteisö ammattilaisille ja muille toimijoille.

Visiomme toteutumiseksi

 • Koordinoimme sosiaalialan kehittämistyötä, jotta yksittäisten hankkeiden toiminta muodostaa tuloksellisen jatkumon aina kehittämisideasta pysyvän käytännön juurtumiseen saakka. 
 • Kehitämme ja kokeilemme ketterästi hyvinvointialueen laajuisia  toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
 • Hyödynnämme valtakunnallista ja kansainvälistä kehittämistietoa ja –verkostoa  ja välitämme tietoa keskisuomalaisesta osaamisesta.
 • Järjestämme yhteisiä kehittämis- ja keskustelufoorumeita käytännön toimijoille, tutkijoille ja koulutuksen järjestäjille 
 • Edistämme sosiaalialan soveltavaa ja monitieteistä tutkimusta. 
 • Keräämme ja tuotamme alan tietoa ketterästi kyselyjen ja raporttien avulla kehittämistyön pohjaksi.   
 • Sanoitamme sosiaalialan hiljaista tietoa kehittämisen tueksi yhdessä käytännön toimijoiden kanssa. 
 •  Välitämme sosiaalialan ajankohtaista ja ajantasaista tietoa viestintäkanavissamme ja verkostoissamme sekä teemme sosiaalihuollon merkitystä näkyväksi vaikuttamistoimillamme.
 • Tuotamme ja kehitämme sosiaalialan työmenetelmiä sekä konsultaatiokäytäntöjä ja -palveluita. 
 • Ennakoimme osaamistarpeita ja kartoitamme täydennyskoulutustarpeita, jotta voimme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa löytää sopivia keinoja ammattitaidon parantamiseksi (seminaarit, työkokoukset, hankkeet, jne.) 
 • Tarjoamme alan ammattilaisille foorumin vertaistukeen ja –oppimiseen. 

Arvomme

Graafinen kuvio, jossa Kosken värit sininen ja oranssi.

Avoimuus

 • Toimintamme ja keskustelufoorumimme ovat avoimia kaikille sosiaalialan ammattilaisille ja muille toimijoille. 
 • Kokoamamme, tuottamamme ja välittämämme tieto on kaikkien saatavilla ja siten hyödynnettävissä ja parannettavissa. 
 • Olemme avoimia uusille ideoille ja ajatuksille ja kuuntelemme muita ihmisiä, organisaatioita ja yhteisöjä. 
Graafinen kuvio, jossa Kosken värit sininen ja oranssi.

Luotettavuus

 • Teemme sen, mitä lupaamme
 • Välittämämme tieto on pätevää ja luotettavaapystymme kertomaan, mistä se on peräisin. 
Graafinen kuvio, jossa Kosken värit sininen ja oranssi.

Yhdenvertaisuus

 • Rohkaisemme niin asiakkaita kuin ammattilaisia osallistumaan ja tuomaan esille ajatuksiaan ja kokemuksiaan koulutus-, ammatti- tai taustaorganisaatiosta riippumatta. Meille kaikki ovat yhtä arvokkaita.
 •  Toimintamme tavoitteena on yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen ja kaikkien kansalaisten tasa-arvon edistäminen. 

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry

Kannatusyhdistys

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusta pitää yllä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry. Yhdistyksemme jäseninä ovat lähes kaikki Keski-Suomen kunnat, alan oppilaitokset ja lukuisa joukko sosiaalialan järjestöjä.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry:n jäseneksi pääsevät sen hallituksen hyväksymisen perusteella kunnat, säätiöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät sen tarkoituksen.

Hallituksen kokoonpano

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry:n vuosikokouksessa  31.3.2021 valittiin uusi hallitus kaksivuotiskaudelle 2021–2023. Puheenjohtajaksi valittiin Jyväskylän kaupungin palvelujohtaja Päivi Kalilainen ja varapuheenjohtajaksi Jyväskylän yliopiston professori ja laitoksen johtaja Marjo Kuronen.

Hallituksen kokoonpano, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, vuosikokouksen 22.3.2022 jälkeen:

Varajäsen: Marja Laurila, Viitasaaren kaupunki

Varajäsen: Heli Valokivi, Jyväskylän yliopisto

Varajäsen: Merja Nyback, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Varajäsen: Päivi Salonen, Multian kunta

Varajäsen: Mirja Ahoniemi, Laukaan kunta

Varajäsen: Merja Pihlajasaari, Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry

Varajäsen: Susanna Turkkila, Keski-Suomen näkövammaiset ry

Varajäsen: Matleena Pihlaja, Keski-Suomen
vammaispalvelusäätiö

Varajäsen: Satu-Marja Hassi, Väentupa ry.

Varajäsen: Helena Koskimies, Keski-Suomen kehitysvammaisten tukipiiri ry.

Varajäsen: Kirsti Kokkola, Gradia