Meistä

Koske on Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, jonka rooli ja tehtävät on määritelty osaamiskeskuslaissa ja -asetuksessa.
Tehtävämme on:
 

 • kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta 
 • turvata tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys 
 • toteuttaa kokeilu- ja kehittämistoimintaa 
 • koordinoida monialaista yhteistyötä alueellisissa verkostoissa.  

Olemme osa valtakunnallista osaamiskeskusverkostoa, johon kuuluu 10 alueellista sosiaalialan osaamiskeskusta. Osaamiskeskusten perustoiminnan rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Graafinen kuvituskuvio.

Missiomme

Vahvistamme sosiaalialan osaamista ja edistämme asukkaiden sosiaalista hyvinvointia – yhdessä toisten toimijoiden kanssa.

Visiomme

on, että jokainen sosiaalihuollon tukea ja apua tarvitseva saa vaikuttavia ja tietoon pohjautuvia palveluita.

Koske on innovatiivinen kumppani sosiaalialan osaamisen ja tutkimusperustaisen kehittämisen vahvistajana.

Arvomme

Graafinen kuvio, jossa Kosken värit sininen ja oranssi.

Avoimuus

 • Toimintamme ja keskustelufoorumimme ovat avoimia kaikille sosiaalialan ammattilaisille ja muille toimijoille. 
 • Kokoamamme, tuottamamme ja välittämämme tieto on kaikkien saatavilla ja siten hyödynnettävissä ja parannettavissa. 
 • Olemme avoimia uusille ideoille ja ajatuksille ja kuuntelemme muita ihmisiä, organisaatioita ja yhteisöjä. 
Graafinen kuvio, jossa Kosken värit sininen ja oranssi.

Luotettavuus

 • Teemme sen, mitä lupaamme
 • Välittämämme tieto on pätevää ja luotettavaapystymme kertomaan, mistä se on peräisin. 
Graafinen kuvio, jossa Kosken värit sininen ja oranssi.

Yhdenvertaisuus

 • Rohkaisemme niin asiakkaita kuin ammattilaisia osallistumaan ja tuomaan esille ajatuksiaan ja kokemuksiaan koulutus-, ammatti- tai taustaorganisaatiosta riippumatta. Meille kaikki ovat yhtä arvokkaita.
 •  Toimintamme tavoitteena on yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen ja kaikkien kansalaisten tasa-arvon edistäminen. 
Graafinen kuvio, jossa Kosken värit sininen ja oranssi.

Rohkeus

 • Kohtaamisen rohkeutta
 • Vaikuttamisen rohkeutta – välitämme tietoa epäkohdista ja teemme ehdotuksia muutostarpeista
 • Sosiaalihuollon merkittävyyden esillä pitämistä
 • Heikommassa asemassa olevien äänen esille tuomista
 • Sosiaalityön eettisten arvojen puolustamista

Harjoittelu Koskessa

Tule meille harjoitteluun! Voit suorittaa korkeakouluopintoihisi sisältyvän harjoittelun sosiaalialan näköalapaikalla Koskessa.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry

Kannatusyhdistys

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusta pitää yllä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry. Yhdistyksemme jäseninä ovat lähes kaikki Keski-Suomen kunnat, alan oppilaitokset ja lukuisa joukko sosiaalialan järjestöjä.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry:n jäseneksi pääsevät sen hallituksen hyväksymisen perusteella kunnat, säätiöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät sen tarkoituksen.

Hallituksen kokoonpano

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry:n vuosikokouksessa  30.3.2023 valittiin uusi hallitus kaksivuotiskaudelle 2023–2024.

Hallituksen kokoonpano, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, vuosikokouksen 30.3.2023 jälkeen:

Hallituksen puheenjohtaja: Raija Kojo, Keski-Suomen hyvinvointialue
Hallituksen varapuheenjohtaja: Kati Närhi, Jyväskylän yliopisto

Varajäsen: Heli Valokivi, Jyväskylän yliopisto

Varajäsen: Sanni Tiitinen, JAMK

Varajäsen: Hanna Torvinen, Pelastakaa Lapset ry

Varajäsen: Susanna Turkkila, Keski-Suomen näkövammaiset ry

Varajäsen: Satu-Marja Hassi, Jyväskylän Suvanto ry ja Väentupa ry

Varajäsen: Elisa Järvenpää, Keski-Suomen omaishoitajat ry

Varajäsen: Ville Härtsiä, Äänekosken kaupunki

Varajäsen: Matleena Pihlaja, Keski-Suomen
vammaispalvelusäätiö