Nuorisopsykiatrian palvelujen muutoshanke 2010 – 2011

MIKSI?

– Kysyntä on kasvanut, mikä johtaa siihen, että kysyntä ja tarjonta on epätasapainossa.
– Mieli 2009 työryhmän suositukset
– Nuorten hyvinvointi- ja pahoinvointikonsensuskokouksen suositukset www.duodecim.fi
– Psykiatrinen palvelujärjestelmän muuttuminen avohoitopainotteisemmaksi
– Yhteistyö lähettävien tahojen kanssa – välimaastopalvelujen kehittäminen ja uusien yhteistyömuotojen tarkastelu ja selkeyttäminen

MITÄ TAVOITELLAAN ?

– Palvelujen selkeyttä ja alueellista tasapuolisuutta sairaanhoitopiirin alueella
– Nopeammin saavutettavat ja osuvammat palvelut
– Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjaon selkeyttäminen
– perustason tukeminen konsultaatioiden ja muun yhteistyön kautta
– palveluiden laadun tasaisuuden edistäminen, laadunvarmistus
– vaikeiden psykiatristen häiriöiden varhaisen tunnistamisen edistäminen
– alueellisen tasa-arvon lisääminen
– oikea-aikainen osastohoito oikeista syistä
– somaattisesti sairaiden nuorten psyykkisen tuentarpeen huomioiminen