Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa (2010-13)

Hankkeen tavoitteena on kehittää lasten ja perheen palveluita vastaamaan heidän tarpeisiinsa joustavasti ja vaikuttavasti. Palveluiden kehittämisessä painotetaan lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä varhaista puuttumista ja tukemista.

Hanke uudistaa kuntien palveluja ja ammattilaisten työtä, jotta lapset, nuoret ja perheet saavat suunnitelmallista, oikea-aikaista ja asiantuntevaa palvelua. Lasten, nuorten ja perheiden vaikutusvaltaa heille kuuluvien palveluiden toteuttamiseen vahvistetaan. Ammattihenkilöstön toimintaa kehitetään monipuolisilla työmuodoilla.

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa toteuttaa Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallista Kaste-ohjelmaa.

Yhteyshenkilö

Eila Pelli
Projektipäällikkö

Keski-Suomen osahanke

Marianne Kuorelahti
Ehkäisevän työn kehittäjä, tiimivastaava

Merja Halonen
Kehittäjäterveydenhoitaja

Riitta Siekkinen
Sijaishuollon kehittäjäsosiaalityöntekijä

Markku Mäkinen
Kehittäjäsairaanhoitaja

Kristiina From
Varhaiskasvatuksen kehittäjä

Tavoitteet

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishankkeella Itä- ja Keski-Suomessa tavoitellaan:

1. Lasten, nuorten ja perheiden palveluita kehitetään vastaamaan heidän tarpeisiinsa joustavasti ja vaikuttavasti. Palveluiden kehittämisessä painotetaan lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä varhaista puuttumista ja tukemista. Palvelujärjestelmää kehitetään siten, että moniammatillinen ja monitoimijainen yhteistyö toteutuu yli organisaatiorajojen kiinnittämällä erityistä huomiota palvelujen nivelkohtiin.

2. Työntekijöiden osaamista vahvistetaan varmistamaan palveluiden oikea-aikaisuutta, laatua ja vaikuttavuutta.

3. Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään palvelujärjestelmässä.

Hankesuunnitelmat ja -raportit

Lapset ja perheet Kaste II

Lapset ja perheet Kaste I

Harjoittelijoiden raportteja

Muita materiaaleja