Käytännön harjoittelun kehittäminen lastensuojelussa Keski-Suomessa -hanke (KÄHY) (2006-2007)

Yhteyshenkilö

Projektikoordinaattori Johanna Hietamäki
Kehittäjäsosiaalityöntekijä Pia Lahtinen

Toteutusajankohta

9/2006–12/2007

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on

 1. kehittää lastensuojelun harjoittelu- ja ohjauskäytäntöjä
 2. kehittää harjoittelun seudullista ja alueellista koordinaatiota
 3. vahvistaa harjoitteluyksiköiden ohjaus- ja arviointitaitoja sekä kehittää alueellista ohjaajakoulutusta
 4. tiivistää ohjaajien ja opettajien yhteistyötä
 5. tarkastella harjoittelun ohjauksen rahoitusta ja kuntien rahoitusmahdollisuuksia harjoittelun kehittämisessä ja rekrytoinnissa
 6. turvata sosiaalialan vetovoimaisuutta sekä vahvistaa alan opiskelijoiden ammatti-identiteettiä ja motivaatiota työskennellä alalla koulutustasoaan vastaavasti.

TOTEUTUS:

Hankkeen aikana

 1. muodostetaan lastensuojelun harjoittelun seudullinen tai alueellinen yhteistyöverkosto
 2. järjestetään ohjaajakoulutusta ja lastensuojeluun liittyvää koulutusta
 3. arvioidaan käytännön opetuksen kehittämismallien soveltuvuutta
 4. tarkastellaan ammattitaidon muuttuvia vaatimuksia koulutuksen, työkäytäntöjen ja työmenetelmien kehittämiseksi
 5. arvioidaan harjoittelukustannuksia ja resurssointia

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Muut tiedot

 • Hallinnoija: SOCCA/Koske
 • Rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriö