Kansa-koulu 5

Kansa-koulu 5 on järjestyksessään viides sosiaalihuollon kirjaamisosaamista vahvistava Kansa-koulu-hanke. Hankkeen toteutuksesta vastaavat yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskukset.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle avustusta. Avustus on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisrakenteiden muodostumista yhteistyössä kansallisten toimijoiden ja hyvinvointialueiden kanssa. Hankkeen toiminta jakautuu kahteen työpakettiin ja toteutuu yhteiskehittämisen keinoin sekä kansallisella, alueellisella että paikallisella hyvinvointialuetasolla.

  • Luodaan pysyviä kansallisia toimintamalleja kirjaamisen kehittämiseen.
  • Jalkautetaan kansallisia kirjaamisen ohjeita ja määräyksiä. Hyvinvointialueille muodostuu kirjaamisen kehittämisen rakenteita sekä kehittämistä ja oppimista tukevia verkostoja.

Pidemmällä aikavälillä Kansa-koulu-hankkeissa ja sosiaalialan osaamiskeskuksissa tehtävä kehittäminen tähtää tavoitetilaan, jossa kirjaamiskäytäntöjen soveltaminen ja kehittäminen ovat jatkuvaa, tavoitteellista sekä systemaattista toimintaa kaikissa sosiaalihuollon organisaatioissa. Tarkoituksena on, että kehittämistyö on valtakunnallisesti yhtenäistä, mutta kehittämisessä huomioidaan hyvinvointialueiden erilaisuus.

Kirjaamisfoorumi

Kirjaamisfoorumi on Kansa-koulu-hankkeiden luoma digitaalinen oppimisympäristö, jossa hankkeiden järjestämät verkkovalmennukset toteutetaan.

Varsinaisen oppimisympäristön lisäksi Kirjaamisfoorumin ympärille on rakennettu verkkosivut, joilta löytyy avointa oppimateriaalia, kirjoituksia sosiaalihuollon kirjaamisesta sekä tietoa Kansa-koulu-hankkeiden järjestämistä valmennuksista ja kirjaamisasiantuntijana toimimisesta.

Lue lisää osoitteessa www.kirjaamisfoorumi.fi.

Aiemmat hankkeet

Vuoden 2022 loppuun päättyneen Kansa-koulu 4.0 -hankkeen loppuraportti julkaistaan keväällä 2023.

Vuonna 2021 päättyneen Kansa-koulu III -hankkeen loppuraportin ja liitteet löydät Sharepointista ja Innokylästä.

Sosiaalihuollon kirjaamista on kehitetty sosiaalialan osaamiskeskusten Kansa-koulu-hankkeissa vuodesta 2015 alkaen.

Pysy ajan tasalla Kansa-koulun kuulumisista

Haluatko pysyä ajan tasalla hankkeen etenemisestä ja kirjaamisvalmennuksista? Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi!

Seuraa hanketta Twitterissä

Yhteystiedot

 Keski-Suomen aluekoordinaattori 
Sivi Talvensola
0400 904 663
etunimi.sukunimi@koske.fi

Kansa-koulu 5 logo