Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke (2005-2007)

Yhteyshenkilö

Jouni Airola
Projektipäällikkö
Jyväskylän kaupunki

Toteutusajankohta

2005 – 2007

Tavoitteet

Hankkeen eri toimijatahojen yhteisenä tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten kotona asuminen.

Hankkeessa uudistetaan kuntien olemassa olevia vanhuspalveluja sekä luodaan kuntien omien palvelujen rinnalle seudullista ja monitoimijaista pal-velutuotantoa.

Hankkeella turvataan alueen vanhusten palvelujen laatu ja saatavuus siten, että palvelujen järjestäjät ja tuottajat toimivat asiakaslähtöisesti ja saumattomasti yhteistyössä ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn periaatteita noudattaen.

Muut tiedot

 • Hallinnoija: Jyväskylän kaupunki
 • Osahankkeita
  • Seudullinen vanhuspalveluiden strategia
  • Hoidon ja hoivan selvitys
  • Kilpailutus
  • TUMA – Tuotannonohjausmalli jatkohoidon hallintaan
  • SAS – Jatkohoidon hallinta
  • Kotihoidon kehittäminen Palokan kuntayhtymässä (Jyväskylän mlk, Petäjävesi,Toivakka, Uurainen)
  • Kotihoidon kehittäminen Keuruun kuntayhtymässä (Keuruu, Multia)
  • Kotihoidon kehittäminen Korpilahti-Muuramen kuntayhtymässä