Valtakunnallinen lastensuojelun alkuarviointi -hanke (2007-2008)

Yhteyshenkilö

Projektipäällikkö
Ritva Salpakoski

Toteutusajankohta

2007 – 2008

Toiminta-ajatus

Hankkeen toiminta-ajatus pohjautuu uuteen lastensuojelulakiin, joka selkiinnyttää ja jäsentää lastensuojeluprosessin alkuvaiheen työskentelyä ja korostaa lapsen kanssa työskentelyn tärkeyttä.

Tavoitteena on pyrkiä kehittämään lastensuojeluprosessin alkuvaiheen työskentelyä siten, että työskennellään yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa mahdollisimman tarkoituksenmukaisen avun aikaansaamiseksi.

Tavoitteet

Tavoite 1: Päätavoitteena on valtakunnallisesti yhtenäisen mallin kehittäminen lastensuojelun alkuvaiheen työskentelyyn.

Tavoite 2: Kouluttajakoulutuksen järjestäminen lasten-suojelutarpeen selvityksen tekemiseen tarvittavan osaamisen juurruttamiseksi osaksi käytännön lastensuojelutyötä.

Tavoite 3: Pysyvän kouluttajaverkoston luominen ja kehittäminen sekä jatkossa myös verkoston ylläpitäminen.

Tavoite 4: Yhteistyö muiden eri puolella Suomea toimivien lastensuojeluhankkeiden kanssa ja näin edesauttaa yhtenäisten työkäytäntöjen aikaansaamista.

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Salpakoski, Ritva: Lastensuojelun alkuarviointi -hankkeen loppuraportti (pdf) Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, raportteja 17/2009

Eteneminen

Hanketta toteutetaan yhteistyössä hankkeen ohjausryhmän sekä hankkeen tueksi perustetun lastensuojelun asiantuntijoista koostuvan asiantuntijatyöryhmän kanssa. Yhteistyötä tehdään myös sosiaalialan koulutusta suunnittelevien ja toteuttavien tahojen kuten esim. Jyväskylän yliopiston kanssa.

Lisätiedot

  • Hallinnoija: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
  • Rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriö