Verkostoituva erityispäivähoito (2003-2005)

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö
Leena Halttunen

Projektipäällikkö
Paula Korkalainen

Toteutusajankohta

1.9.2003 – 31.8.2005

Tavoite ja toteutus

Hankkeen lähtökohta on, että varhaislapsuudessa saatu asiantunteva ja oikeaikainen tuki ennaltaehkäisee mahdollista myöhempää syrjäytymistä. Hankkeen tarkoituksena on luoda palvelujärjestelmiä, joilla turvataan Keski-Suomen maakunnan alueella erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä palveluiden parempi saatavuus. Tavoitteena on lisätä ja kehittää päivähoidon työntekijöiden ammatillisia valmiuksia työskennellä erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa. Toteutusmalleja ovat verkostojen rakentaminen kunnan päivähoidon sisällä, yli hallintokuntarajojen, yli kuntarajojen ja jo toimivien työkäytäntöjen levittäminen. Hankkeen yhteydessä toteutetaan koulutusta mm. yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa. Koulutuksessa painotetaan varhaisen tuen tarpeen tunnistamista, moniammatillisuutta, yhteistyötaitoja ja perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Hankkeen yhteyteen luodaan erityispäivähoidon asiantuntijarekisteri yhdessä eKonsultaatio –hankkeen kanssa.

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Muut tiedot

  • Hallinnoija: Karstulan kunta
  • Hankkeen toteutusalue: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Karstula, Keuruu, Kivijärvi, Kyyjärvi, Multia, Muurame, Suolahti, Toivakka, Uurainen, Äänekoski
  • Hankkeen rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriö