Palvelupolut kuntoon (PAKU) 2018-2021

Perustiedot

Palvelupolut kuntoon (PAKU) – hankkeen tavoitteena on ollut kokonaisvaltaisen palveluohjauksen mallin kehittäminen Keski-Suomeen. Tarkoituksena on edistää sitä, että ihminen voi jatkossa löytää tarvitsemansa avun helposti ja ajoissa. PAKU – hankkeen kehittämistyössä eri ohjauksen tasot on huomioitu haavoittuvissa elämäntilanteissa elävien työikäisten, paljon tukea tarvitsevien ja heidän läheistensä näkökulmasta. Hanketta hallinnoi JAMK ja osatoteuttajina ovat olleet Gradia ja Koske. Hanke toteutuu ajalla 1.8.2018-28.2.2021.

Hankkeen päätösseminaari järjestetään pe 22.1.2021 klo 10-14 webinaarina. Ilmoittaudu webinaariin 18.1.2021 mennessä seuraavasta osoitteesta: https://link.webropolsurveys.com/S/D2E58EEAF4481A11. Lisätietoa tapahtumasta JAMKin sivuilta.

Hankkeen loppujulkaisu ilmestyy tammikuussa 2021.

Mitä PAKU-hankkeessa on tehty?

Hankkeessa palveluohjausta on kehitetty yhteiskehittämisen menetelmin viiden eri toimenpidekokonaisuuden kautta, joiden koordinointivastuu jaettiin hanketoteuttajien kesken. Näitä ovat:
• Asiakaslähtöisen palveluohjauksen laatukriteerit (Koske)
• Ennaltaehkäisevä palveluohjaus ja varhainen tuki (Koske)
• Digitaalinen palveluohjaus (Jamk)
• Monialainen intensiivinen palveluohjaus (Jamk)
• Järjestölähtöinen palveluohjaus (Gradia)

Yhteiskehittämisessä palvelujen käyttäjät, ammattilaiset, järjestötoimijat, vapaaehtoistoimijat ja läheisverkostot kehittävät palveluita yhdessä. PAKU – hankkeessa muodostettiin yhteistyössä kuntien kanssa monialaisia kehittäjäryhmiä, jotka kokoontuntuivat hankkeen aikana yhteensä 6-10 kertaa. Lisäksi järjestettiin kolme koulutuksellista työpajaa, joihin kaikilla Keski-Suomen kehittäjäryhmillä oli mahdollisuus kokoontua jakamaan ajatuksiaan. Tavoitteena oli kehittäjäryhmien työskentelyyn pohjautuen tuottaa kokonaisvaltainen palveluohjauksen toimintamalli.

Asiakaslähtöisen palveluohjauksen laatukriteerien avulla halutaan varmistaa yhdenvertaisuuden toteutuminen paljon tukea tarvitsevien työikäisten palveluohjauksessa maakunnallisesti. Laatukriteerit ovat rakentuneet koko hankkeen ajan kehittäjäryhmien työskentelyn pohjalta. 

PAKU-hankkeen työskentelyprosessi on kuvattu Innokylään ja Sokra on arvioinut toimintamallin lupaavaksi käytännöksi. Tutustu PAKU-hankkeen kehittämistyön prosessiin ja toimintamallin kuvaukseen Innokylässä. Toimintamallin kuvaukseen Innokylässä pääset tästä linkistä. 

Yhteistyökumppanit

PAKU-hanke on kehittänyt palveluohjausta Jyväskylässä, Jämsässä, Laukaassa, Pihtiputaalla, Viitasaarella ja Äänekoskella. Kehittämistyötä yhdessä hankehenkilöstön kanssa ovat tehneet sosiaali-, terveys-, työllisyys- ja nuorisopalveluissa toimivat ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat, palveluita käyttävät kuntalaiset sekä useat järjestö- ja yhdistystoimijat.

Hankeyhteistyötä on tehty mm. Aster ja APTJ (Asiakas- ja potilastietojärjestelmä), Keski-Suomi 2021, Keski-Suomen sote-uudistus, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt, Komppaa, Marke, Meijän mieli, Osaamisella järjestöihin, Sotetie, Sokra, ProSos, Pyöröovesta ulos, Tasos, Tiimiverkko, Valinnanvapauskokeilu sekä Yhdessä ei olla yksin -hankkeiden kanssa.

Yhteystiedot:

Anne Koivisto
projektikoordinaattori
040 159 6950
anne.koivisto@koske.fi

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, TL5

PAKU yleisesite

Tuotoksia

Kehittämistyön tulosten kuvaaminen toteutettiin yhteistyössä graafisen suunnittelun ammattilaisten kanssa. Kuvitusten toteutuksesta on vastannut mainostoimisto Villakas Oy. Esimerkkejä kuvituksista:

Kokonaisvaltainen palveluohjauksen malli

Tahvon palvelupolku

Tiinan palvelupolut

Asiakaslähtöisen palveluohjauksen laatukriteerit ovat rakentuneet kehittäjäryhmissä tuotettujen aineistojen pohjalta. Materiaalia on tiivistetty huoneentauluiksi, jotka tarjoavat näkymiä loppujulkaisun yhteydessä tammikuussa 2021 julkaistaviin laatukriteereihin. Tässä yhteydessä laatukriteereistä julkaistaan myös selkoversio, joka on tuotettu yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa.

Asiakaslähtöinen palveluohjaus huoneentaulu

Palveluohjauksen arvot ja eettiset periaatteet

A4 Palveluohjauksen arvot ja eettiset periaatteet

Kohtaamisen huoneentaulu palveluohjaukseen

Johtamisen huoneentaulu palveluohjaukseen

Varhaisen tuen sosiaaliohjaus (ennaltaehkäisevä palveluohjaus) nimettiin kehittäjäryhmätyöskentelyn tuloksena uudelleen. Totesimme, että rakentunutta varhaisen tuen mallia paremmin kuvaava nimi on Ennaltaehkäisevä palveluohjaus ja varhainen tuki. Tähän malliin on liitetty kehittäjäryhmässä työstetty Mitä sinulle kuuluu -työkalu. Se on tarkoitettu avuksi tuen tarpeen sanoittamiseen ja tunnistamiseen sekä tuen käynnistämiseen. Jos haluat kokeilla työkalun toimivuutta omassa työssäsi, ota yhteyttä Anne Koivistoon. Keräämme kokemuksia työkalun käytöstä ja toimivuudesta syksyn 2020 aikana sen jatkokehittämistä varten.  

Mitä sinulle kuuluu_ -työkalu, versio 12.8.2020

Ennaltaehkäisevän palveluohjauksen ja varhaisen tuen malliin laaditiin työkaluksi myös asioinnin muistilista asiakkaalle. Voit muokata pohjan omilla ja organisaatiosi tiedoilla käyttöön otettavaksi.

Asioinnin muistilista asiakkaalle

Koulutuksellinen työpaja 7.10.2020

Koulutuksellinen työpaja 18.11.2019

Koulutuksellinen työpaja 23.5.2019

PAKU-hankkeen aloitusseminaari 30.11.2019

Tiedotteet ja artikkelit