Maija Huikko

Uusi asiavastaavalaki astuu voimaan pian – mikä käytännössä muuttuu?

Sosiaaliasiamiestyöhön on tulossa muutoksia: uusi toimintaa säätelevä laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista astuu voimaan 1.1.2024. Päivi Estolan harjoitteluraportti tiivistää asiavastaavalain (739/2023) taustatyön keskeisen sisällön sekä lainsäädännön muutokset. Lisäksi hän esittää kehittämisajatuksia, jotka ovat nousseet sosiaaliasiamiestyön sijaisuuden sekä asiavastaavalain taustatyöhön perehtymisen kautta. 

Perheterapeuttiset työtavat kuuluisivat jokaisen lasten kanssa työskentelevän työkalupakkiin

Lasten kanssa työskentelevä ammattilainen kohtaa työssään yhä useammin emotionaalisesti traumatisoituneita lapsia. Emotionaalisesti traumatisoitunut lapsi tarvitsee moniammatillista tukea ja hoitoa. Raporttisarjassamme julkaistun Katja Salminen-Lahtisen perheterapeuttisen työotteen koulutuksen päättötyössä tuodaan esiin, että traumatisoitumisen ennaltaehkäisyä sekä toipumista tukevaa toimintaa voi ja tulee tapahtua kaikilla systeemin tasoilla, ei vain terapiassa. Lasten kanssa työskentelevien tulee olla traumatietoisia, jotta he voivat tukea niin traumatisoitunutta lasta kuin vanhempaakin. Traumainformoidussa osaamisessa olennaista on trauman tunnistaminen sekä toivotietoisen työotteen omaksuminen.

Mitä luontohyvinvointi on? Käsitteen määrittelyä ja paikannuksia

Mitä luontohyvinvointi on ja voisiko siitä löytää ratkaisuja muun muassa sote-alan henkilöstön pito- ja vetovoimaan? Sosiaalityön opiskelija Hanna Teperin harjoitteluraportissa syvennytään luontohyvinvointi käsitteen määrittelyyn ja pohditaan, millaisia käsitteen tulevaisuudennäkymät voisivat olla. Mikä tekee luontohyvinvoinnista olennaisen lisäyksen rakenteisiimme, ajatusmaailmoihimme ja yhteiskunnalliseen keskusteluun?