LuontoHyväKS – Luontohyvinvointi Keski-Suomen sote-ammattilaisten työmenetelmäksi (2022–2023)

LuontoHyväKS-selvitys (2022–2023) lisää tietoisuutta luonnon kokonaisvaltaisista vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin. Selvityksessä kartoitetaan, kokeillaan, arvioidaan ja mallinnetaan sote-ympäristöihin ja -palveluihin soveltuvia luontohyvinvoinnin menetelmiä yhdessä sote-ammattilaisten kanssa. Vuoden kestävää selvityshanketta rahoittaa Keski-Suomen liitto.

Hyvinvointialueiden käynnistymiseen ja sote-uudistukseen liittyy suuri tarve ottaa käyttöön uusia kokonaiskestäviä ja edullisia toimintatapoja ja käytäntöjä, jotka tuottavat positiivisia kokemuksia niin asiakkaille ja potilaille kuin henkilöstöllekin. LuontoHyväKS-selvitys toteutetaan näitä tavoitteita tukien ja pyrkien juurruttamaan soveltuviksi arvioituja ja hyviksi havaittuja toimintamalleja osaksi sote-ammattilaisten työtä, asiakaskohtaamisia ja palveluketjuja.

Yhteiskehittäminen ja menetelmäkokeilut LuontoHyväKS-selvityksen työmuotoina

Selvityksen aikana Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijät ja asiakkaat pääsevät mukaan menetelmien ja käytäntöjen yhteiskehittämiseen osallistumalla työpajoihin sekä menetelmien kokeiluun ja arviointiin. Yhteiskehittämiseen kuuluvilla, omaan työhön liittyvillä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksilla voi olla myönteisiä vaikutuksia myös hyvinvointialueen pito- ja vetovoimaan työnantajana.

Aiemmin luontomenetelmiin liittyviä positiivisia kokemuksia on jo saatu muun muassa Meidän Tupa -toiminnassa Saarikassa, Meijän polku -toiminnassa sekä Sairaala Novan Siimes-elämystilan pilotissa kesällä 2022.

LuontoHyväKS-yhteistyössä mukana olevat toimijat

  • Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
  • Keski-Suomen liitto
  • Keski-Suomen hyvinvointialue
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä
  • Jyväskylän yliopisto
  • Metsähallitus

Siimes-elämystila voi olla ”sisäänheittotuote ulos luontoon”

Selvitys käynnistyi loppusyksyllä 2022 taide- ja luontolähtöisen tilan, Siimeksen, kokeilulla ja arvioinnilla kolmessa erityyppisessä sote-toimintayksikössä, jotka ovat syöpäosasto ja perusterveydenhoidon osasto Sairaala Novassa, Lehtiniemen palvelukeskus Keuruulla sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö HyPe Laukaassa.

AistiSiimes on Pia-Maria Pohdon ja Satu Freybergin suunnittelema ja toteuttama kankailla rajattu fyysinen tila, jossa on uniikkia taidetta ja luontoelämyksiä eri aisteille. Siimeksen voi rakentaa erilaisiin tiloihin asiakkaan mitta- ja sisältötoiveiden mukaan, saavutettavasti myös niille, joille luontokokemukset eivät ole muuten arjessa mahdollisia. Tilassa voi esimerkiksi kuunnella luontoääniä, hengittää raikasta männyn tuoksua, koskettaa kaarnan karheaa pintaa ja katsella rauhoittavaa metsämaisemaa sisätiloissa. Tutustu Siimekseen tarkemmin tästä esitteestä (pdf).

Siimes-kokeilun tavoitteet selvityshankkeessa: 

  • Kokeillaan Siimes-tilan integroitumista ja hyödyntämistä omassa työssä, tiiminä ja työyhteisönä.
  • Madalletaan esimerkillä sote-ammattilaisten kynnystä luontohyvinvointimenetelmien käyttöönotossa.
  • Kartoitetaan vaikuttaako Siimes-kokeilu myönteisesti ammattilaisten työhyvinvointiin työssä, sekä asiakkaiden/potilaiden palvelu- tai hoitokokemukseen.
Siimeksen hyödyt käyttäjille.
(klikkaa kuva suuremmaksi)

Yhteystiedot

Seuraa hankkeen toimintaa Instagramissa @luontohyvaks ja Kosken kanavissa!

Päivi Kivelä
hankekoordinaattori, tutkija
puh. 040 6537 220
paivi.kivela[at]koske.fi

Pia-Maria Pohto
hankekehittäjä
puh. 050 581 3383
pia-maria.pohto[at]koske.fi

Satu Freyberg
hankekehittäjä
puh. 0400 966 112
satu.freyberg[at]gmail.com