LuontoHyväKS – Luontohyvinvointi Keski-Suomen sote-ammattilaisten työmenetelmäksi (2022–2023)

LuontoHyväKS-selvityshankkeen tavoitteena on lisätä sote-ammattilaisten tietoisuutta luontohyvinvoinnista, kartoittaa toimivia ja tutkittuja sote-ympäristöihin ja palveluihin yhteensovitettavia luontohyvinvointimenetelmiä, sekä parantaa sote-ammattilaisten työssä toteutuvaa hyvinvointia luonnon hyvinvointivaikutusten avulla. Selvitykseen sisältyy myös luontolähtöisen tilan, Siimeksen, kokeilu kolmessa eri sote-toimintayksikössä. 

Vuoden kestävää selvityshanketta rahoittaa Keski-Suomen liitto.

Siimes-kokeilu

Siimes on kankailla rajattu fyysinen tila, jossa on uniikkia taidetta ja luontoelämyksiä eri aisteille. Siimeksen voi rakentaa erilaisiin huoneisiin asiakkaan mitta- ja sisältötoiveiden mukaan, saavutettavasti. Tässä moniaistisessa tilassa voi kuunnella luontoa, hengittää raikasta männyn tuoksua, koskettaa kaarnan karheaa pintaa ja katsella rauhoittavaa metsämaisemaa keskellä valittua sisätilaa. Tutustu Siimekseen tarkemmin tästä esitteestä (pdf).

Siimes-kokeilun tavoitteena selvityshankkeessa on 

  1. kokeilla Siimes-tilan integroitumista ja hyödyntämistä omassa työssä, tiiminä ja työyhteisönä,
  2. madaltaa esimerkillä sote- ammattilaisten kynnystä luontohyvinvointimenetelmien käyttöönotossa,
  3. kartoittaa A) vaikuttaako Siimes-kokeilu myönteisesti ammattilaisten työhyvinvointiin työssä ja B) asiakkaiden/potilaiden palvelu- tai hoitokokemukseen. 
Siimeksen hyödyt käyttäjille.
Siimes-tila.

Yhteystiedot

Päivi Kivelä
hankekoordinaattori, tutkija
puh. 040 6537 220
paivi.kivela[at]koske.fi

Pia-Maria Pohto
hankekehittäjä
puh. 050 581 3383
pia-maria.pohto[at]koske.fi

Satu Freyberg
hankekehittäjä
puh. 0400 966 112
satu.freyberg[at]gmail.com