Uusi asiavastaavalaki astuu voimaan pian – mikä käytännössä muuttuu?

Sosiaaliasiamiestyöhön on tulossa muutoksia: uusi toimintaa säätelevä laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista astuu voimaan 1.1.2024. Päivi Estolan harjoitteluraportti tiivistää asiavastaavalain (739/2023) taustatyön keskeisen sisällön sekä lainsäädännön muutokset. Lisäksi hän esittää kehittämisajatuksia, jotka ovat nousseet sosiaaliasiamiestyön sijaisuuden sekä asiavastaavalain taustatyöhön perehtymisen kautta. 

Konkreettisia käytännön muutoksia 

Tulevan lain myötä sosiaaliasiavastaavat nimittää hyvinvointialue ja toiminta-alueena on koko hyvinvointialue. Tämä muutos tasoittaa potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtäväkentän yhtä laajaksi ja julkisen sektorin hallinnoimaksi kokonaisuudeksi. Hallinnollisesti toiminta asiavastaavalain mukaan tulee olla yhtenäinen kokonaisuus. 

Asiavastaavalain myötä potilasasiamies- ja sosiaaliasiamiesnimikkeet muuttuvat sukupuolineutraaleiksi. Nimikkeiksi valikoituivat potilasasiavastaava sekä sosiaaliasiavastaava.  

Asiavastaavalaki tasaa asiavastaatoiminnan laatua avaamalla tarkemmin työn sisällön velvoitteita kuin aiemmin. Hallituksen esityksessä (HE 300/2022) tuodaan esiin, että jatkossa potilas- ja sosiaaliasiavastaavat voivat tarvittaessa neuvonnan ja ohjauksen lisäksi jopa kirjoittaa muistutuksen asiakkaan, hänen omaisensa tai läheisensä puolesta, jos kyseinen henkilö ei itse siihen pysty. Muistutuksen lisäksi asiavastaavien työhön sisältyy jatkossa lakivelvoite neuvoa ja ohjeistaa kantelun, oikaisuvaatimuksen, valituksen, vahingonkorvausvaatimuksen sekä muiden sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaiden oikeusturvaan liittyvien asioiden vireille panemiseksi toimivaltaisessa viranomaisessa. 

Asiavastaavien tulee koota tietoa asiakkaiden yhteydenotoista ja seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehittymistä omalla alueellaan. hyvinvointialueille syntyy tiedottamisvelvollisuus potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta ja hyvinvointialueen tulee julkaista tehtäviä hoitavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot internetissä. Hyvinvointialueen on julkaistava vuosittain hyvinvointialueelle tehtävä selvitys internetissä ja tiedotettava selvityksen julkaisemisesta. Myös potilasasiavastaavien toimenkuvaan kuuluu jatkossa tämä sosiaaliasiamiehillä jo pidempään ollut tiedon koontivelvoite yhteydenottoihin liittyen sekä potilaiden oikeuksien ja aseman kehittymisen seuraamiseen. 

Asiavastaavalain myötä potilas- ja sosiaaliasiavastaavatoimintaan tulee vuoden 2025 alusta velvoite ylläpitää asiarekisteriä sekä kirjata asiakkaiden yhteydenotot toimintaan. Asiarekisterin tulisi olla erillään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmistä, jotta asiavastaavatyön luottamuksellisuus säilyisi vahvana. 

Kosken harjoitteluraportteja 15 on kirjoittanut Päivi Estola, joka suoritti sosiaalityön syventävien opintojen harjoittelun Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa. Koko raportin pääset lukemaan täältä: Estola, Päivi: ”Asiamiehistä asiavastaaviksi. Koontia lain potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista taustatyöstä” (pdf) sekä tiivistelmädiat (pdf).