LuontoHyväKS

Luontohyvinvoinnista tukea sote-alan ammattilaisten työssä jaksamiseen ja palautumiseen

Luontohyvinvoinnin mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten hyvinvoinnin sekä asiakas- ja potilastyön tukena tarkasteleva Matkalla kohti luontohyvinvoivaa Keski-Suomea – LuontoHyväKS-selvitys luontohyvinvoinnista sote-ammattilaisten arjessa on julkaistu. Luonnon ja sen hyvinvointivaikutusten tuominen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon työtä sekä toimintaympäristöä voi parantaa työssä viihtymistä ja palautumista sekä lisätä kustannustehokkuutta sote-palveluissa pidemmällä tähtäimellä. Ammattilaisten työhyvinvoinnin sekä sote-alan veto- ja pitovoiman parantamiseksi tarvitaan uudenlaisen toimintakulttuurin rakentamista hyvinvointialueelle. 

Mitä luontohyvinvointi on? Käsitteen määrittelyä ja paikannuksia

Mitä luontohyvinvointi on ja voisiko siitä löytää ratkaisuja muun muassa sote-alan henkilöstön pito- ja vetovoimaan? Sosiaalityön opiskelija Hanna Teperin harjoitteluraportissa syvennytään luontohyvinvointi käsitteen määrittelyyn ja pohditaan, millaisia käsitteen tulevaisuudennäkymät voisivat olla. Mikä tekee luontohyvinvoinnista olennaisen lisäyksen rakenteisiimme, ajatusmaailmoihimme ja yhteiskunnalliseen keskusteluun? 

Palautumista lähiluonnosta, voimaa työyhteisöstä 

Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuisten sosiaalipalveluiden tiimit pääsivät touko-kesäkuussa kokeilemaan palautumista ja hyvinvointia edistäviä harjoituksia lähiluonnossa, Tourujoen luontopolulla ja Viitasaarella. Työpäivään sijoitetun tyhy-toiminnan myötä tiimit pohtivat yhdessä, miten luontoa ja sen hyvää tekeviä vaikutuksia voi tuoda työtehtävien lomaan ja osaksi arkista työskentelyä. 

Positiivisia kokemuksia luontohyvinvoinnin menetelmistä sote-yksiköissä – LuontoHyväKS-kuulumisia

Kuluneen kevään aikana LuontoHyväKS-hankkeessa on muun muassa saatettu päätökseen AistiSiimes-luonto- ja taide-elämystilan kokeilut. Touko-kesäkuussa käynnistetään palautumisen työpajoja hyvinvointialueen aikuissosiaalityön tiimeille.