Merkittävää työtä nuorten mielenterveystoipujien kaverina – kokemuksia digikaveritoiminnasta

Millaista on olla digikaveri? Haastattelimme Meijän Mieli -hankkeen Meijän Kaveri -toiminnassa vapaaehtoisena toiminutta Alisaa. Hän kertoo kokemuksistaan digikaverina toimimisesta ja antaa vinkkejä niille, jotka pohtivat vapaaehtoiseksi ryhtymistä.

Mistä kiinnostus digikaveritoimintaan lähti?

Alisa on 30-vuotias opintojensa loppusuoralla oleva venäjän kielen opettaja Jyväskylästä. Häntä kiehtovat erityisesti erityispedagogiikka ja psykologia. Vapaa-ajan harrastuksiin kuuluu tanssiminen, lenkkeily ja luonnossa liikkuminen. Eläimet ja kasvit ovat lähellä Alisan sydäntä; kotona asustaa yksi siperiankissa ja lukuisia huonekasveja.

Alisa on ollut Meijän Mieli -hankkeen digikaveritoiminnassa vapaaehtoisena 1,5 vuotta. Kiinnostus vapaaehtoisuuteen lähti omasta halusta kokeilla jotain uutta. Alisa muistelee miettineensä, millaista olisi olla vapaaehtoinen ja tunsi itsekin kaipaavansa kavereita.

Meijän Digikaveri on vapaaehtoinen, joka toimii anonyymissä Ylitse MentorApp -sovelluksessa kaverina. Nuori ja vapaaehtoinen juttelevat sovelluksessa nuoren mieltä painavista asioista. Vapaaehtoinen toimii sovelluksessa nuorelle kuuntelijana, juttukaverina ja sparraajana elämän eri tilanteissa.

Miten sovelluksen käyttö on solahtanut omaan arkeen?

Vapaaehtoinen voi valita milloin ja missä käyttää sovellusta. Tasapainon löytäminen sovelluksen käytön ja arjen muiden askareiden välillä voi kuitenkin olla haastavaa. Alisa vietti aluksi paljon aikaa sovelluksessa, jotta olisi voinut auttaa mahdollisimman monia. Hän kuitenkin huomasi, että tämä alkoi käydä kuormittavaksi. Myös omat epäsäännölliset menot olivat ajoittain vaikea sovittaa yhteen sovelluksen käytön kanssa, jos yritti tehdä itselleen liian tarkat aikataulut.

”Sovelluksen ihanuus on siinä, että voit olla tavoitettavissa ja käytettävissä silloin, kun itselle sopii ja missä tahansa. Vapaaehtoinen ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan, mikä helpottaa toimintaan osallistumista”, kertoo Alisa. Ajan kuluessa löytyivät myös itselle sopivat käytännöt. ”Vastasin nuoren viestiin, kun minulta vapautui aikaa. Jos hän vastasi minulle heti ja minulla oli aikaa jutella, jatkettiin keskustelua niin kauan kun oli tarvetta.”

Mistä voi saada tukea jatkaa vapaaehtoisena?

Jotta voi auttaa muita, täytyy pitää itsestään huolta. ”Olen hyvin empaattinen ihminen, joten välillä on ollut vaikeaa kohdata muiden tuskaa”, Alisa kuvailee. Nuoret voivat keskusteluissa avautua rankoista kokemuksista. Tämä voi olla erityisen haastavaa, jos vapaaehtoinen on omassa elämässäänkin kohdannut vaikeita asioita.

Digikaverille on ollut tarjolla monenlaista tukea. Meijän Mieli -hanke on tarjonnut vapaaehtoisille työnohjausta, lisäkoulutusta ja tarvittaessa henkilökohtaista tukea. ”Olen myös pitänyt taukoja vapaaehtoistoiminnasta, jos oma henkinen terveys tai elämäntilanne on sitä vaatinut. Siksi oli helppoa palata takaisin ja olla uusin voimin toiminnassa mukana.”

Mikä tekee vapaaehtoistoiminnasta antoisaa?

”Ensisijaisen antoisaa on ollut erilaisten ihmisten kohtaaminen ja nuorten auttaminen”, kertoo Alisa. ”Merkityksellisyyden tunnetta on tuonut se, kun on nähnyt, miten omalla toiminnallaan on pystynyt auttamaan toisia tai helpottamaan heidän oloaan. Siihen käytetty aika ei tunnu turhalta.”

Vapaaehtoistoiminta on erityisen arvokasta, koska siitä saavat hyötyä niin autettava kuin apua antava. Kokemus siitä, että tekee merkittävää työtä ja voi olla osana toisen matkaa, tuovat iloa ja tyydytystä. Vapaaehtoistoiminta voi myös vähentää yksinäisyyttä, kun pääsee kohtaamaan uusia ihmisiä ja saa tuntea kuuluvansa ryhmään.

Mitä sanoisit, jos joku miettii digikaveriksi ryhtymistä?

”Kaikin puolin kannustan kokeilemaan digikaveritoimintaa, jos vapaaehtoisena toimiminen kiinnostaa.” Alisalla ei ollut aiempaa kokemusta vapaaehtoistoiminnasta. Tämä ei kuitenkaan ollut esteenä lähteä mukaan toimintaan. Tärkeintä on uskallus ja rohkeus kokeilla uutta. ”Voit saada mielenkiintoisia kohtaamisia, antoisaa kokemusta ja avartavia keskusteluja aikaan. Rohkeasti vaan mukaan!”

Meijän Mieli -hanke käynnistyi vuonna 2020 ja päättyy huhtikuussa 2024. Hankkeessa haluttiin vastata tarpeeseen erityisesti mielenterveystoipujille suunnatusta kaveritoiminnasta. Digikaveri -koulutuksista valmistui 76 digikaveria 14 koulutuksesta.