Rahapeliriippuvuuden hoidon ja tuen sähköisessä löydettävyydessä olisi kehitettävää

Sosiaalityön opiskelija Tapio Tuusvuoren harjoitteluraportissa todetaan, että rahapeliongelmaan saatavilla olevien hoidon ja tuen palvelujen löydettävyyden taso vaihtelee hyvinvointialuekohtaisesti Väli-Suomen alueen kotisivuilla. Kokonaisuudessaan rahapeliongelmaan saatavilla oleva hoidon ja tuen palvelut eivät olleet yksiselitteisen vaivattomasti löydettävissä hyvinvointialueiden kotisivuilta.

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää kotisivujen helppokäyttöisyyteen, jotta käyttäjät saavuttaisivat haluamansa tiedon mahdollisimman vaivattomasti, nopeasti sekä sivuston toimintojen välillä olisi helppo liikkua. Tuusvuori painottaa: ”On tärkeää, että hyvinvointialueen kotisivujen hakutoiminto on tehokas ja tuottaa relevanttia tietoa käyttäjille”. Kehittämiskohteena jatkon kannalta mainitaan se, että hyvinvointialueiden sivustojen käyttäjien on tarvittaessa mahdollista saada tukea sivujen käyttöön ylläpitäjiltä ja sivuston ulkoasun selkeys edistää eri toimintojen löytymistä, ja tätä varten sivuston tulee olla ulkoasultaan riittävän väljä.

Asiakasohjaus on keskeinen prosessi hyvinvointialueiden toiminnassa, koska toimivalla asiakasohjauksella voidaan kohdentaa palvelut tarkoituksenmukaisesti ja nopeuttaa hoitoon ja palveluihin pääsyä. Tässä mielessä sähköisten alustojen tiedonhaun selkeys ja käytettävyys ovat nyt ja vastaisuudessa huomionarvoisia asioita hyvinvointialueiden verkkosivujen kehittämisen kannalta.Puutteet hakutuloksissa voivat vaikuttaa negatiivisesti käyttäjäkokemukseen ja sivuston käytettävyyteen. Esimerkiksi henkilöt, joilla on rahapeliriippuvuus, tarvitsevat monialaisia sotepalveluja. Rahapeliongelmaan tai peliriippuvuuteen apua ja tukea tarvitsevalle henkilölle tai hänen lähipiirilleen voi tulla tiedonsaannin haasteet esteeksi hakea apua. Asiakkaan oikea-aikainen palveluihin hakeutuminen joko itsenäisesti tai ammattilaisen ohjaamana on olennaista rahapelaamisesta aiheutuvien ongelmien ehkäisemiseksi niin yksilön, hänen lähipiirinsä kuin palvelujärjestelmänkin kannalta. Rahapeliongelma koskettaakin jonkinasteisena suurta osaa suomalaisia, sillä monilla pelaajilla on läheisiä, joihin ongelma vaikuttaa.

Harjoitteluraportissa tarkastellaan Aluetuen Väli-Suomen toiminta-alueen yhdeksän hyvinvointialueen verkkosivuja sekä rahapeliongelman hoitoon ja tukeen saatavilla olevien palvelujen löydettävyyttä. Tietoa palveluista etsittiin käyttämällä kotisivujen hakutoimintoa sekä läpikäymällä kotisivujen valikoita. Lue Kosken harjoitteluraportteja -sarjan uusin julkaisu täältä: ”Tuusvuori, Tapio: Rahapeliriippuvuuden hoidon ja tuen sähköinen löydettävyys. Katsaus Väli-Suomen hyvinvointialueiden kotisivuihin.”