Maija Huikko

Mitä luontohyvinvointi on? Käsitteen määrittelyä ja paikannuksia

Mitä luontohyvinvointi on ja voisiko siitä löytää ratkaisuja muun muassa sote-alan henkilöstön pito- ja vetovoimaan? Sosiaalityön opiskelija Hanna Teperin harjoitteluraportissa syvennytään luontohyvinvointi käsitteen määrittelyyn ja pohditaan, millaisia käsitteen tulevaisuudennäkymät voisivat olla. Mikä tekee luontohyvinvoinnista olennaisen lisäyksen rakenteisiimme, ajatusmaailmoihimme ja yhteiskunnalliseen keskusteluun? 

Sola 2.0 -laskentakokeilun käyttökokeilu tekee näkyväksi työkalun mahdollisuuksia 

Sosiaalityön opiskelija Hannele Salmisen harjoitteluraportti Sola 2.0 -laskentatyökalun käyttökokeilun tarkastelusta sosiaalityön silmin tekee tutuksi Yhteiskunnan sosiaalisen laadun arviointi, hyvinvoinnin vahvistaminen ja kustannukset (Sola) -hankkeen työkalua ja sen toimintalogiikkaa. Laskentatyökalu on tehty hyvinvointialueiden ja kuntien hyvinvointijohtamisen sekä päätöksenteon tueksi. Millaisia mahdollisuuksia työkalulla on esimerkiksi sosiaalialan vaikuttavuuden edistämiseksi? 

Moniammatillinen yhteistyö nähdään merkittävänä osana Itä- ja Keski-Suomen OT-hankkeessa 

Kosken harjoitteluraportteja -sarja sai täydennystä sosiaalityön opiskelija Tiina Toivosen kirjoittamasta julkaisusta Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskushanke Itä- ja Keski-Suomessa. Raportin tarkoituksena on tarkastella moniammatillista yhteistyötä osana osaamis- ja tukikeskusten (OT) rakentamista Itäisellä yhteistyöalueella.