Palvelupolut kuntoon (PAKU) 2018-2020

Perustiedot

PAKU -palvelupolut kuntoon-hankkeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltainen palveluohjauksen malli Keski-Suomeen. Tarkoituksena on, että ihminen voi jatkossa löytää tarvitsemansa avun helposti ja ajoissa. PAKU- hankkeen kehittämistyössä eri ohjauksen tasot huomioidaan haavoittuvissa elämäntilanteissa elävien työikäisten, paljon tukea tarvitsevien ja heidän läheistensä näkökulmasta. Hanketta hallinnoi JAMK ja osatoteuttajina ovat Gradia sekä Koske. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2018-31.12.2020.

Mitä PAKU-hankkeessa tehdään?

Hankkeessa palveluohjausta kehitetään yhteiskehittämisen menetelmin viiden eri toimenpidekokonaisuuden kautta, joiden koordinointivastuu on jaettu hanketoteuttajien kesken. Näitä ovat:
• Yleisten asiakaslähtöisten palveluohjauksen laatukriteereiden laatiminen (Koske)
• Varhaisen tuen sosiaaliohjauksen (ennaltaehkäisevän palveluohjauksen) kehittäminen (Koske)
• Digitaalisen palveluohjauksen kehittäminen (Jamk)
• Monialaisen intensiivisen palveluohjauksen kehittäminen (Jamk)
• Järjestölähtöisen palveluohjauksen kehittäminen (Gradia)

Yhteiskehittämisessä palvelujen käyttäjät, ammattilaiset, järjestötoimijat, vapaaehtoistoimijat ja läheisverkostot kehittävät palveluita yhdessä. PAKU-hankkeessa on muodostettu yhteistyössä kuntien kanssa monialaisia kehittäjäryhmiä, jotka kokoontuvat hankkeen aikana (2018-2020) yhteensä 6-10 kertaa. Tähän sisältyy kolme koulutuksellista työpajaa, joihin kokoontuvat kaikki kehittäjäryhmät ympäri Keski-Suomen jakamaan ajatuksiaan. Tavoitteena on kehittäjäryhmien työskentelyyn pohjautuen tuottaa kokonaisvaltainen palveluohjauksen toimintamalli.

Palveluohjauksen laatukriteerien avulla halutaan varmistaa yhdenvertaisuuden toteutuminen paljon tukea tarvitsevien työikäisten palveluohjauksessa maakunnallisesti. Laatukriteerit rakentuvat koko hankkeen ajan kehittäjäryhmien työskentelyn pohjalta. Lisäksi laatukriteerityöhön on koottu kaksi asiantuntijaryhmää.

Yhteistyökumppanit

PAKU-hanke kehittää palveluohjausta Jyväskylässä, Jämsässä, Laukaassa, Pihtiputaalla, Viitasaarella ja Äänekoskella. Kehittämistyötä yhdessä hankehenkilöstön kanssa tekevät sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluissa toimivat ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat, palveluita käyttävät kuntalaiset sekä useat järjestö- ja yhdistystoimijat.

Hankeyhteistyötä on tehty mm. APTJ (Asiakas- ja potilastietojärjestelmä), Keski-Suomi 2021, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt, Marke, Sotetie, Sokra, ProSos, Tiimiverkko, Valinnanvapauskokeilu sekä Yhdessä ei olla yksin -hankkeiden kanssa.

Yhteystiedot:

Anne Koivisto
projektikoordinaattori
040 159 6950
anne.koivisto@koske.fi

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, TL5

PAKU yleisesite

Kehittäjäryhmien tulevat kokoontumisajat:                          

  • 26.3. Äänekosken kehittäjäryhmien yhteistapaaminen klo 9-12, Äänekoski, kaupungintalon valtuustosali PERUTTU!
  • 27.3. Digitaalinen palveluohjaus & varhaisen tuen sosiaaliohjaus klo 12.30-15, Laukaa, Hype PERUTTU!
  • 1.4. Monialainen intensiivinen palveluohjaus klo 12.30-16, Jyväskylä, JAMK (Piippukatu 2) D311 PERUTTU!
  • 8.4. Varhaisen tuen sosiaaliohjaus klo 13-16, Äänekoski, kaupungintalon takkakabinetti PERUTTU!
  • 22.4. Varhaisen tuen sosiaaliohjaus klo 12.30-15.30, Laukaa (paikka tarkentuu myöhemmin)
  • 28.4. Palveluohjauksen laatukriteerit klo 12.30-16, Jyväskylä, JAMK (Rajakatu 35), D149
  • 28.5. Koulutuksellinen työpaja (kaikille avoin) klo 8.30-15.30, JAMK (Rajakatu 35, Jkl), Auditorio Valjakka. Päivän ohjelma tarkentuu myöhemmin

Koulutuksellinen työpaja 18.11.2019

18.11.2019 PAKU-hanke, koulutuksellisen työpajan ohjelma

PAKU-hanke 181119 (002)

Eeva Liukko PAKUseminaari 181119 Jyväskylä

Päivi Kivelä 18.11.19

Marianne Kuorelahti työpaja 18.11.2019

Koulutuksellinen työpaja 23.5.2019

23.5.2019 Koulutuksellisen työpajan ohjelma

Annukka Harjula: Yhteiskehittämisen kokemuksia PAKU-hankkeesta

Kunnan puheenvuoro, Leena Pasanen

PAKU-hanke 23.5.19 final

Marjo Orava: Tietosuoja sekä asiakastietojen käytettävyys yli organisaatio-, rekisteri- ja asiakastietojärjestelmärajojen

Kaarina Mönkkönen: Vaikuttava vuorovaikutus palveluohjauksessa

Jyrki Elo: Palvelupolulla vajaakuntoisuudesta sosiaalivakuutuksen päätöksiin

Visa Kervinen: TYÖKE-hankkeen näkökulma

PAKU-hankkeen aloitusseminaari 30.11.2019

30.11.2018 Aloitusseminaarin ohjelma

PAKU Aloitusseminaari

Tiedotteet

PAKU-hankkeen koulutukselliseen työpajaan 23.5.2019 ilmoittautuminen käynnissä

Palveluohjauksen yhteiskehittäminen käynnistyi PAKU-hankkeessa

Palveluohjaaja auttaa asiakasta palvelujen sokkelossa