Palvelupolut kuntoon (PAKU) 2018-2020

Perustiedot

PAKU -palvelupolut kuntoon-hankkeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltainen palveluohjauksen malli Keski-Suomeen. Tarkoituksena on, että ihminen voi jatkossa löytää tarvitsemansa avun helposti ja ajoissa. PAKU- hankkeen kehittämistyössä eri ohjauksen tasot huomioidaan haavoittuvissa elämäntilanteissa elävien työikäisten, paljon tukea tarvitsevien ja heidän läheistensä näkökulmasta. Hanketta hallinnoi JAMK ja osatoteuttajina ovat Gradia sekä Koske. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2018-31.12.2020.

Mitä PAKU-hankkeessa tehdään?

Hankkeessa palveluohjausta kehitetään yhteiskehittämisen menetelmin viiden eri toimenpidekokonaisuuden kautta, joiden koordinointivastuu on jaettu hanketoteuttajien kesken. Näitä ovat:
• Yleisten asiakaslähtöisten palveluohjauksen laatukriteereiden laatiminen (Koske)
• Varhaisen tuen sosiaaliohjauksen (ennaltaehkäisevän palveluohjauksen) kehittäminen (Koske)
• Digitaalisen palveluohjauksen kehittäminen (Jamk)
• Monialaisen intensiivisen palveluohjauksen kehittäminen (Jamk)
• Järjestölähtöisen palveluohjauksen kehittäminen (Gradia)

Yhteiskehittämisessä palvelujen käyttäjät, ammattilaiset, järjestötoimijat, vapaaehtoistoimijat ja läheisverkostot kehittävät palveluita yhdessä. PAKU-hankkeessa on muodostettu yhteistyössä kuntien kanssa monialaisia kehittäjäryhmiä, jotka kokoontuvat hankkeen aikana (2018-2020) yhteensä 6-10 kertaa. Tähän sisältyy kolme koulutuksellista työpajaa, joihin kokoontuvat kaikki kehittäjäryhmät ympäri Keski-Suomen jakamaan ajatuksiaan. Tavoitteena on kehittäjäryhmien työskentelyyn pohjautuen tuottaa kokonaisvaltainen palveluohjauksen toimintamalli.

Palveluohjauksen laatukriteerien avulla halutaan varmistaa yhdenvertaisuuden toteutuminen paljon tukea tarvitsevien työikäisten palveluohjauksessa maakunnallisesti. Laatukriteerit rakentuvat koko hankkeen ajan kehittäjäryhmien työskentelyn pohjalta. Lisäksi laatukriteerityöhön on koottu kaksi asiantuntijaryhmää.

Yhteistyökumppanit

PAKU-hanke kehittää palveluohjausta Jyväskylässä, Jämsässä, Laukaassa, Pihtiputaalla, Viitasaarella ja Äänekoskella. Kehittämistyötä yhdessä hankehenkilöstön kanssa tekevät sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluissa toimivat ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat, palveluita käyttävät kuntalaiset sekä useat järjestö- ja yhdistystoimijat.

Hankeyhteistyötä on tehty mm. APTJ (Asiakas- ja potilastietojärjestelmä), Keski-Suomi 2021, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt, Marke, Sotetie, Sokra, ProSos, Tiimiverkko, Valinnanvapauskokeilu sekä Yhdessä ei olla yksin -hankkeiden kanssa.

Yhteystiedot:

Anne Koivisto
projektikoordinaattori
040 159 6950
anne.koivisto@koske.fi

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, TL5

PAKU yleisesite

Kehittäjäryhmien tulevat kokoontumisajat:                          

  • PAKU-hankkeen avoin työpaja asiakkaille ja ammattilaisille Äänekoskella ti 25.8. klo 12-16, Pankkari Bowling (Vanha Vaasantie 462). 
  • PAKU-hankkeen avoin työpaja asiakkaille ja ammattilaisille Laukaassa ke 26.8. klo 12-16, Seurakuntatalo (Saravedentie 4).
  • PAKU-hankkeen avoin työpaja asiakkaille ja ammattilaisille Wiitaunionissa to 27.8. klo 12-16, Hotelli Pihkuri (Kappelintie 5, Viitasaari).
  • PAKU-hankkeen avoin työpaja asiakkaille ja ammattilaisille Jyväskylässä pe 28.8. klo 12-16, Gradia Kukkulan monitoimitila (KU.A1.112, Keskussairaalantie 21).
  • Palveluohjauksen laatukriteerit, Jyväskylä. Ti 8.9. klo 12.30-16, Matarasali (Matarankatu 6).
  • Koulutuksellinen työpaja (kaikille avoin) Ke 7.10. klo 8.30-15.30. Paikka ja päivän ohjelma tarkentuvat myöhemmin.

Koulutuksellinen työpaja 18.11.2019

Koulutuksellinen työpaja 23.5.2019

PAKU-hankkeen aloitusseminaari 30.11.2019

Tiedotteet ja artikkelit