Palvelupolut kuntoon (PAKU) 2018-2020

Perustiedot

PAKU -palvelupolut kuntoon-hankkeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltainen palveluohjauksen malli Keski-Suomeen. Tarkoituksena on, että ihminen voi jatkossa löytää tarvitsemansa avun helposti ja ajoissa. PAKU- hankkeen kehittämistyössä eri ohjauksen tasot huomioidaan haavoittuvissa elämäntilanteissa elävien työikäisten, paljon tukea tarvitsevien ja heidän läheistensä näkökulmasta. Hanketta hallinnoi JAMK ja osatoteuttajina ovat Gradia sekä Koske. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2018-31.12.2020.

Mitä PAKU-hankkeessa tehdään?

Hankkeessa palveluohjausta kehitetään yhteiskehittämisen menetelmin viiden eri toimenpidekokonaisuuden kautta, joiden koordinointivastuu on jaettu hanketoteuttajien kesken. Näitä ovat:
• Yleisten asiakaslähtöisten palveluohjauksen laatukriteereiden laatiminen (Koske)
• Varhaisen tuen sosiaaliohjauksen (ennaltaehkäisevän palveluohjauksen) kehittäminen (Koske)
• Digitaalisen palveluohjauksen kehittäminen (Jamk)
• Monialaisen intensiivisen palveluohjauksen kehittäminen (Jamk)
• Järjestölähtöisen palveluohjauksen kehittäminen (Gradia)

Yhteiskehittämisessä palvelujen käyttäjät, ammattilaiset, järjestötoimijat, vapaaehtoistoimijat ja läheisverkostot kehittävät palveluita yhdessä. PAKU-hankkeessa on muodostettu yhteistyössä kuntien kanssa monialaisia kehittäjäryhmiä, jotka kokoontuvat hankkeen aikana (2018-2020) yhteensä 6-10 kertaa. Tähän sisältyy kolme koulutuksellista työpajaa, joihin kokoontuvat kaikki kehittäjäryhmät ympäri Keski-Suomen jakamaan ajatuksiaan sekä tuotoksiaan. Tavoitteena on kehittäjäryhmien työskentelyyn pohjautuen tuottaa kokonaisvaltainen palveluohjauksen toimintamalli.

Palveluohjauksen laatukriteerien avulla halutaan varmistaa yhdenvertaisuuden toteutuminen paljon tukea tarvitsevien työikäisten palveluohjauksessa maakunnallisesti. Laatukriteerit rakentuvat koko hankkeen ajan kehittäjäryhmien työskentelyn pohjalta. Lisäksi laatukriteerien laatimista varten kootaan oma kehittäjäryhmä hankekunnista.

Yhteistyökumppanit

PAKU-hanke kehittää palveluohjausta Jyväskylässä, Jämsässä, Laukaassa, Pihtiputaalla, Viitasaarella ja Äänekoskella. Kehittämistyötä yhdessä hankehenkilöstön kanssa tekevät sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluissa toimivat ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat, palveluita käyttävät kuntalaiset sekä useat järjestö- ja yhdistystoimijat.

Hankeyhteistyötä tehdään mm. Keski-Suomi 2021, ProSos ja JYTE:n Valinnanvapauskokeilu -hankkeiden kanssa.

Yhteystiedot:

Anne Koivisto
projektikoordinaattori
040 159 6950
anne.koivisto@koske.fi

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, TL5

PAKU yleisesite

Kehittäjäryhmien tulevat kokoontumisajat:                          

 • 25.4. Digitaalinen palveluohjaus klo 9-12, Jämsä
 • 6.5. Järjestölähtöinen palveluohjaus klo 9-12, Gradia Kukkula
 • 8.5. Monialainen intensiivinen palveluohjaus klo 9-13, Äänekoski, terveyskeskuksen kokoushuone
 • 10.5. Järjestölähtöinen palveluohjaus (Äänekoski-Laukaa) klo 9-12, Laukaa, Puustellin hyvän työn kylä
 • 23.5. HUOM! Päivämäärä muuttunut. Koulutuksellinen työpaja klo 8.30-15.30, Jyväskylä,  JAMK (Rajakatu 35) auditorio Valjakka
 • 3.6. Varhaisen tuen sosiaaliohjaus ja monialainen intensiivinen palveluohjaus klo 12-15, Viitasaari, hotelli Pihkuri
 • 4.6. Palveluohjauksen asiakaslähtöiset laatukriteerit klo 12-15, asiantuntijaryhmä 2, JAMK (Rajakatu 35), D148 (ruokalan vieressä)
 • 6.6. Varhaisen tuen sosiaaliohjaus klo 9-12, Äänekoski, kaupungintalon saunakabinetti (ylin kerros)
 • 7.6. Varhaisen tuen sosiaaliohjaus klo 12-15, Laukaa, seurakuntatalo
 • 30.8. Monialainen intensiivinen palveluohjaus klo 9-12, Äänekoski, terveyskeskuksen kokoushuone 
 • 2.9. Monialainen intensiivinen palveluohjaus klo 12-16, Jyväskylä, JAMK (Piippukatu 2) Dynamo 311
 • 5.9. Palveluohjauksen asiakaslähtöiset laatukriteerit, asiantuntijaryhmä 1 klo 12-15, Jyväskylä, JAMK (Piippukatu 2) Dynamo 311

Koulutuksellinen työpaja 23.5.2019

PAKU, ohjelma 23.5.2019

PAKU-hankkeen aloitusseminaari 30.11.2019

30.11.2018 Aloitusseminaarin ohjelma

PAKU Aloitusseminaari

Tiedotteet

PAKU-hankkeen koulutukselliseen työpajaan 23.5.2019 ilmoittautuminen käynnissä

Palveluohjauksen yhteiskehittäminen käynnistyi PAKU-hankkeessa