Palvelupolut kuntoon (PAKU) 2018-2021

Perustiedot

PAKU -palvelupolut kuntoon-hankkeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltainen palveluohjauksen malli Keski-Suomeen. Tarkoituksena on, että ihminen voi jatkossa löytää tarvitsemansa avun helposti ja ajoissa. PAKU- hankkeen kehittämistyössä eri ohjauksen tasot huomioidaan haavoittuvissa elämäntilanteissa elävien työikäisten, paljon tukea tarvitsevien ja heidän läheistensä näkökulmasta. Hanketta hallinnoi JAMK ja osatoteuttajina ovat Gradia sekä Koske. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2018-28.2.2021.

Mitä PAKU-hankkeessa on tehty?

Hankkeessa palveluohjausta on kehitetty yhteiskehittämisen menetelmin viiden eri toimenpidekokonaisuuden kautta, joiden koordinointivastuu on jaettu hanketoteuttajien kesken. Näitä ovat:
• Yleisten asiakaslähtöisten palveluohjauksen laatukriteereiden laatiminen (Koske)
• Varhaisen tuen sosiaaliohjauksen (ennaltaehkäisevän palveluohjauksen) kehittäminen (Koske)
• Digitaalisen palveluohjauksen kehittäminen (Jamk)
• Monialaisen intensiivisen palveluohjauksen kehittäminen (Jamk)
• Järjestölähtöisen palveluohjauksen kehittäminen (Gradia)

Yhteiskehittämisessä palvelujen käyttäjät, ammattilaiset, järjestötoimijat, vapaaehtoistoimijat ja läheisverkostot kehittävät palveluita yhdessä. PAKU-hankkeessa on muodostettu yhteistyössä kuntien kanssa monialaisia kehittäjäryhmiä, jotka ovat kokoontuneet hankkeen aikana (2018-2020) yhteensä 6-10 kertaa. Lisäksi on järjestety kolme koulutuksellista työpajaa, joihin kaikilla Keski-Suomen kehittäjäryhmillä on ollut mahdollisuus kokoontua jakamaan ajatuksiaan. Tavoitteena on kehittäjäryhmien työskentelyyn pohjautuen tuottaa kokonaisvaltainen palveluohjauksen toimintamalli.

Palveluohjauksen laatukriteerien avulla halutaan varmistaa yhdenvertaisuuden toteutuminen paljon tukea tarvitsevien työikäisten palveluohjauksessa maakunnallisesti. Laatukriteerit ovat rakentuneet koko hankkeen ajan kehittäjäryhmien työskentelyn pohjalta. 

PAKU-hankkeen työskentelyprosessi on kuvattu Innokylään ja sitä täydennetään kehittäjäryhmätyöskentelyn päättyessä. Tutustu PAKU-hankkeen kehittämistyön prosessiin Innokylässä. Toimintamallin kuvaukseen Innokylässä pääset tästä. 

Yhteistyökumppanit

PAKU-hanke kehittää palveluohjausta Jyväskylässä, Jämsässä, Laukaassa, Pihtiputaalla, Viitasaarella ja Äänekoskella. Kehittämistyötä yhdessä hankehenkilöstön kanssa tekevät sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluissa toimivat ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat, palveluita käyttävät kuntalaiset sekä useat järjestö- ja yhdistystoimijat.

Hankeyhteistyötä on tehty mm. Aster ja APTJ (Asiakas- ja potilastietojärjestelmä), Keski-Suomi 2021, Keski-Suomen sote-uudistus, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt, Komppaa, Marke, Meijän mieli, Osaamisella järjestöihin, Sotetie, Sokra, ProSos, Pyöröovesta ulos, Tasos, Tiimiverkko, Valinnanvapauskokeilu sekä Yhdessä ei olla yksin -hankkeiden kanssa.

Yhteystiedot:

Anne Koivisto
projektikoordinaattori
040 159 6950
anne.koivisto@koske.fi

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, TL5

PAKU yleisesite

Tuotoksia

Asiakaslähtöiset palveluohjauksen laatukriteerit ovat rakentuneet kehittäjäryhmissä tuotettujen aineistojen pohjalta. Materiaalia on tiivistetty huoneentauluiksi, jotka tarjoavat näkymiä myöhemmin julkaistaviin asiakaslähtöisiin palveluohjauksen laatukriteereihin. Laatukriteereistä julkaistaan myös selkoversio tammikuussa 2021 hankkeen loppujulkaisun yhteydessä.

Asiakaslähtöinen palveluohjaus huoneentaulu

Palveluohjauksen arvot ja eettiset periaatteet

A4 Palveluohjauksen arvot ja eettiset periaatteet

Kohtaamisen huoneentaulu palveluohjaukseen

Johtamisen huoneentaulu palveluohjaukseen

Varhaisen tuen sosiaaliohjaus (ennaltaehkäisevä palveluohjaus) nimettiin kehittäjäryhmätyöskentelyn tuloksena uudelleen. Totesimme, että rakentunutta varhaisen tuen mallia paremmin kuvaava nimi on Ennaltaehkäisevä palveluohjaus ja varhainen tuki. Tähän malliin on liitetty kehittäjäryhmässä työstetty Mitä sinulle kuuluu -työkalu. Se on tarkoitettu avuksi tuen tarpeen sanoittamiseen ja tunnistamiseen sekä tuen käynnistämiseen. Jos haluat kokeilla työkalun toimivuutta omassa työssäsi, ota yhteyttä Anne Koivistoon. Keräämme kokemuksia työkalun käytöstä ja toimivuudesta syksyn 2020 aikana sen jatkokehittämistä varten.  

Mitä sinulle kuuluu_ -työkalu, versio 12.8.2020

Ennaltaehkäisevän palveluohjauksen ja varhaisen tuen malliin laaditiin työkaluksi myös asioinnin muistilista asiakkaalle. Voit muokata pohjan omilla ja organisaatiosi tiedoilla käyttöön otettavaksi.

Asioinnin muistilista asiakkaalle

Koulutuksellinen työpaja 7.10.2020

Koulutuksellinen työpaja 18.11.2019

Koulutuksellinen työpaja 23.5.2019

PAKU-hankkeen aloitusseminaari 30.11.2019

Tiedotteet ja artikkelit