Mitä luontohyvinvointi on? Käsitteen määrittelyä ja paikannuksia

Mitä luontohyvinvointi on ja voisiko siitä löytää ratkaisuja muun muassa sote-alan henkilöstön pito- ja vetovoimaan? Sosiaalityön opiskelija Hanna Teperin harjoitteluraportissa syvennytään luontohyvinvointi käsitteen määrittelyyn ja pohditaan, millaisia käsitteen tulevaisuudennäkymät voisivat olla. Mikä tekee luontohyvinvoinnista olennaisen lisäyksen rakenteisiimme, ajatusmaailmoihimme ja yhteiskunnalliseen keskusteluun? 

Raportissa selvennetään erikseen käsitteet luonto ja hyvinvointi. Itse luontohyvinvoinnin määrittelyyn ja yhteiskunnalliseen paikallistamiseen käytetään kolmea rinnakkaiskäsitettä. Nämä ovat ekosysteemipalvelut, kulttuurihyvinvointi ja planetaarinen hyvinvointi. Näiden käsitemäärittelyillä pyritään määrittelemään luontohyvinvointia suhteessa muihin, samantyyppisiin termeihin ja selventämään, mikä tekee luontohyvinvoinnista omanlaisensa hyvinvointialojen käsitekentällä.  

Luontohyvinvointi ei yksiselitteisesti kata ainoastaan niitä seikkoja, miten ihmiset voivat löytää luonnosta terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, vaikka ne kiistatta ovatkin oleellinen osa luontohyvinvointia” kertoo Teperi. Raportissa käsitteellistetään luontohyvinvoinnin laajemmin koskemaan globaalia kokonaisuutta, jossa paitsi luonto voi hyödyttää ihmistä, myös ihminen luontoa. Siten luontohyvinvointi paikallistuukin muiden käsitteiden kautta. 

Luontohyvinvointi vaatii aktiivista juurruttamista hyvinvointialoille

Luontohyvinvoinnista voitaisiin löytää pysyviä ratkaisuja muun muassa henkilöstön pito- ja vetovoimaan esimerkiksi juuri sosiaali- ja terveysalalla, jota resurssipula koettelee jatkuvasti. Erilaisia toimintamalleja ja hankkeita on kehitetty luonnon tarjoamien hyvinvointihyötyjen ympärille.  

Raportissa Teperi kertoo Palautumista lähiluonnossa -työpajoista, joista kävi ilmi, että luontohyvinvointi vaatii aktiivista juurruttamista hyvinvointialoille, jotta osaksi työkulttuuria saataisiin pienetkin merkitykselliset tekijät. Näitä voivat esimerkiksi olla luontoaiheinen tapetti toimistolla, viherkasvit, kävelypalaverit ulkona tai luonnon äänet työpisteellä. Työpajojen pääpointtina oli pohtia, miten luonnon hyviä vaikutuksia voisi tuoda työtehtävien lomaan ja osaksi arkista työskentelyä  

Arjessa luontohyvinvoinnin toteuttaminen vaatii tietynlaista vapautta työntekijälle järjestää työnsä ja toteuttaa itseään työssä, jossa sitä ei kiireessä välttämättä juurikaan ole. Työpajoissa tuli esille, että monet työntekijät ovat jo tunnistaneet itselle sopivia ja helposti toteutettavia palautumistapoja luonnon äärellä, mutta suurimmaksi osaksi vielä vain vapaa-ajallaan. 

Lue raportti kokonaisuudessaan täältä: ”Teperi, Hanna: Luontohyvinvointi. Käsitteen määrittelyä ja paikannuksia” (pdf).