Luontohyvinvoinnista tukea sote-alan ammattilaisten työssä jaksamiseen ja palautumiseen

Luontohyvinvoinnin mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten hyvinvoinnin sekä asiakas- ja potilastyön tukena tarkasteleva Matkalla kohti luontohyvinvoivaa Keski-Suomea – LuontoHyväKS-selvitys luontohyvinvoinnista sote-ammattilaisten arjessa on julkaistu. Luonnon ja sen hyvinvointivaikutusten tuominen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon työtä sekä toimintaympäristöä voi parantaa työssä viihtymistä ja palautumista sekä lisätä kustannustehokkuutta sote-palveluissa pidemmällä tähtäimellä. Ammattilaisten työhyvinvoinnin sekä sote-alan veto- ja pitovoiman parantamiseksi tarvitaan uudenlaisen toimintakulttuurin rakentamista hyvinvointialueelle. 

”Luonnon todellinen voima piilee pysähtymisen, palautumisen ja työn tauottamiseen panostamisessa – vastapainona suorittamiselle”, painottaa hankekoordinaattori Päivi Kivelä. ”Uuden toimintakulttuurin tulisi madaltaa sote-ammattilaisten kynnystä ajatella arkea uusiksi siten, että luonto ja luontolähtöisyys tulevat vahvasti sisälle arkisiin käytänteisiin.” 

Selvitystä varten sote-ammattilaisille toteutettiin erilaisia kokeiluja luontohyvinvoinnin parissa. Kolmeen toimintayksikköön viedyt Siimes-taide- ja luontoelämystilat sekä aikuisten sosiaalipalvelujen työntekijöille toteutetut yhteiskehittämisen työpajat tarjosivat irtioton työstä ja havahduttivat pohtimaan luontoelementtien lisäämistä työn tekemisen arkeen. Monilla työntekijöillä on paljon luontoon liittyvää osaamista ja intoa käyttää tätä osana työtään – jos heillä on siihen mahdollisuus. 

”Parhaimmillaan kokeilut luontohyvinvoinnin parissa mahdollistavat oman työn ”tuunaamisen”, eli muokkaamisen itselle entistä mielekkäämmäksi”, huomauttaa Kivelä. ”Ne nostavat esille työntekijöiden luovuutta ja kykyä ratkaista omaan työhönsä liittyviä haasteita – asiakaslähtöisesti, ihmislähtöisesti, omaa palautumista ja työssä jaksamista vaalien.”  

Selvitys on tehty Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnoimassa LuontoHyväKS – Luontohyvinvointi Keski-Suomen sote-ammattilaisten työmenetelmäksi -hankkeessa, jota rahoitti Keski-Suomen liitto. 

Tutustu selvitykseen: Kivelä, Päivi & Paavolainen, Taru 2023: Matkalla kohti luontohyvinvoivaa Keski-Suomea – LuontoHyväKS-selvitys luontohyvinvoinnista sote-ammattilaisten arjessa. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen raportteja 57. 

Lisätiedot

Päivi Kivelä, hankekoordinaattori 
LuontoHyväKS-selvityshanke, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
050 564 5483 
 

Taru Paavolainen, viestinnän suunnittelija 
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
040 136 5279 
taru.paavolainen@koske.fi