Palautumista lähiluonnosta, voimaa työyhteisöstä 

Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuisten sosiaalipalveluiden tiimit pääsivät touko-kesäkuussa kokeilemaan palautumista ja hyvinvointia edistäviä harjoituksia lähiluonnossa, Tourujoen luontopolulla ja Viitasaarella. Työpäivään sijoitetun tyhy-toiminnan myötä tiimit pohtivat yhdessä, miten luontoa ja sen hyvää tekeviä vaikutuksia voi tuoda työtehtävien lomaan ja osaksi arkista työskentelyä. 

Työn tahdin kiihtyminen, meneillään olevat isot uudistukset sekä työn ja vapaa-ajan sekoittuminen haastavat sote-ammattilaisia. Työpäivän tauottaminen ja työstä irrottautuminen ovat keskeinen keino huolehtia työyhteisön jaksamisesta ja hyvinvoinnista. 

Tunnelmia Palautumista lähiluonnossa -työpajoista Viitasaarella ja Jyväskylässä.
Tunnelmia Palautumista lähiluonnossa -työpajoista Viitasaarella ja Jyväskylässä.

Aikuisten sosiaalipalveluiden tiimeille järjestetyissä Palautumista lähiluonnossa -työpajoissa tuli hyvin esille, että monet työntekijät ovat jo tunnistaneet itselle mieluisia ja helposti toteutettavia elvyttäviä tapoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksista nauttimisen tapoja erityisesti vapaa-ajallaan. Hyvinvointivaikutukset ja työyhteisön yhteenkuuluvuuden kokemukset voivat kertaantua, jos valitaan luonto myös työyhteisön yhdessä tekemisen ja elpymisen ympäristöksi. 

Työpajoissa osallistujat ideoivat erilaisia tapoja, joilla ”luonnollisuutta” ja luonnon hyvinvointivaikutuksia voisi tuoda osaksi omaa työtä ja työyhteisöä. Alla olevaan kuvaan on kerätty ”luonnollistamisen” tapoja: 

Miten voisin tuoda "luonnollisuutta" ja luonnon hyvinvointivaikutuksia osaksi työtäni ja työyhteisöäni? Tapaamisia asiakkaiden kanssa luonnossa, hyödynnetään työmatkat ja työpäivän aikaiset siirtymät, luontokuvat ja luontoelementit, työhuoneeseen, työskentely-ympäristön muokkaaminen, tiimipalaverit ja työnohjaukset ym. luontoympäristössä, tauot ja mikrotauot.

LuontoHyväKS-hanke toteutti Palautumista lähiluonnossa -työpajat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun KUURA-hankkeen kanssa.  

Palautumista ja hyvinvointia luonnosta jo pienillä teoilla 

Yhdessä palautumisen tapojen omaksuminen ja muistaminen on helpompaa ja hauskempaa: voidaan kannustaa toinen toistaan sijoittamaan työpäivän lomaan riittävästi mikrotaukoja ja pieniä palautumista edistäviä luontohetkiä. 

Lyhytkin luontohyvinvointihetki vaikuttaa: viiden minuutin luonnossa oleilun aikana mieliala kohenee, 15–20 minuutissa elinvoimaisuus lisääntyy ja verenpaine laskee. Luontokävely lisää myönteisiä tuntemuksia, ja vähentää ärtyneisyyttä, masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta. 

Aina ei ole mahdollista mennä ulos luontoon. Myös sisälle voidaan tuoda luontokokemuksia esimerkiksi luontokuvien ja -äänitteiden, kasvien, kivien ja käpyjen avulla. Luonnon hyvinvointivaikutuksista voi hyötyä myös passiivisella osallistumisella, sillä keho reagoi näkemäänsä luontoon, vaikkei mieli sitä tiedosta. Kasvit tarjoavat pelkällä läsnäolollaan positiivisia kokemuksia, ilman varsinaista toimintaa niiden kanssa. Ikkunanäkymät ja valokuvat luonnosta toimivat myös. 

Ideoita pieniin luontohyvinvointihetkiin voi poimia esimerkiksi LuontoHyväKS-hankkeen Instagram-tilillä (@luontohyvaks) olevasta #minunluontohyvinvointihetkeni-kampanjasta.