Lausunnot

Proaktiivinen, asiakkaiden itsenäistä selviytymistä tukeva täydennys sosiaalihuollon palvelujärjestelmään – lausuntomme sosiaalisen luototuksen lakimuutokseen

Lausuimme 5.10. hallituksen esityksestä eduskunnalle (HE 136/2022) sosiaalista luototusta käsittelevän lain muuttamisesta.