Osaamiskeskusverkoston lausunto ammattihenkilölain soveltamisesta

Sosiaalialan osaamiskeskukset lausuivat sosiaali- ja terveysministeriön ohjeesta ammattihenkilölain soveltamiseksi.

Osaamiskeskusverkoston lausunnossa nostetaan esiin

  • sosiaalihuollon tehtävärakenteissa on huomioitava tehtäväkentän laajuus
  • ammattihenkilöiden keskinäinen tehtävien jako vaatii substanssilainsäädännön tukea
  • osaamista ja koulutuksia jää tunnistamatta
  • soveltamisohjeen mahdollisissa esimerkeissä on huomioitava sekä sosiaalihuolto että terveydenhuolto

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf).