Lausuntomme hyvinvointialueen palveluverkkoehdotuksesta

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske lausui Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkoehdotuksesta. Lausunnossamme kiinnitämme huomiota toimintakulttuurin muutoksen sekä asennemuutoksen edellytyksiin ja monitoimijaisen yhteistyön vahvistamiseen. Sosiaalihuollon näkökulmasta pidämme erittäin myönteisenä sitä, että perhekeskuksiin ja ikääntyneiden päivätoimintaan investoidaan.

Muutos vaatii dialogia

Palveluverkkoehdotuksessa on kyse laajasta toimintakulttuurin muutoksesta niin asukkaiden kuin palveluita toteuttavien työntekijöiden ja johdonkin näkökulmista. Kyse on myös asennemuutoksesta. Suuret, omaa arkea läheisesti koskettavat ja nopeasti tapahtuvat muutokset synnyttävät erilaisia mielipiteitä, kokemuksia ja näkökulmia. Sen vuoksi tarvitaan dialogia, toisen näkökulman ymmärtämistä, jotta muutokseen liittyvät pelot ja epävarmuudet voisivat hälventyä. 

Palveluverkkoehdotuksen kattava materiaali tuo esiin laajan tietopohjan vahvuudet ja haasteet. Toisaalta näemme myönteisenä ehdotuksen pohjautumisen laajaan kerättyyn tietoon, mutta toisaalta kannamme huolta siitä, kuinka valtavan tietomäärän omaksuminen rajatussa ajassa on mahdollistanut aidon vaikuttamisen ja ehdotuksen sisältämien toimien laajempien vaikutusten arvioimisen. Asukkaiden ja muiden toimijoiden vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamiseksi ehdotamme, että heitä osallistettaisiin prosessiin jo suunnittelu- ja työstämisvaiheessa.

Uudistuksia suunniteltaessa ei tule unohtaa työntekijöitä, joille kertyy suuresti tietoa palvelujen toimivuudesta ja asiakkaiden tilanteesta – myös ratkaisuehdotuksia työn arjessa näkyviin haasteisiin. Tämä resurssi on tärkeä hyödyntää jo muutoksia suunniteltaessa tai ideoitaessa.  Osallisuuden kokemus ja konkreettiset vaikuttamismahdollisuudet omaan työhönsä voivat olla niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilöstön veto- ja pitovoimaan.

Siiloista vahvaan monitoimijaiseen yhteistyöhön

Hyvinvointialueen palveluverkkoa koskevia muutoksia on tärkeätä tarkastella laaja-alaisesti ja kokonaiskestävyyden näkökulmasta. Murrosvaihe tarjoaa mahdollisuuden irtautua siiloihin keskittyneestä ajattelumallista: sote-asemia olisi merkittävä tarkastella myös laajemmin kuin avosairaanhoidon palvelujen kautta, mikäli haluamme nähdä ne aitoina sote-keskuksina, joissa on tilat sekä henkilökuntaa myös sosiaalihuollon palveluille.

Palautamme lausunnossamme mieleen idean Meijän sote-keskuksesta (linkki kannanottoon), joka kokoaisi maakuntamme eri kunnissa eri toimijoita yhteen, ja joissa asukas saisi apua matalalla kynnyksellä ja tarvitsemansa palveluja yhdestä paikasta. Perhekeskukset ovat hyviä esimerkkejä useita toimijoita yhteen kokoavasta toiminnasta ja pidämme erittäin kannatettavana, että perheiden varhaiseen tukemiseen investoidaan palveluverkkoehdotuksessa. Monitoimijaisesta yhteistyöstä voidaan löytää ratkaisuja tilojen tyhjiökäytölle, lähipalvelujen tarjoamiselle ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiselle. Haasteet Keski-Suomessa ovat yhteisiä ja vaikuttavat niin asukkaiden arkeen kuin kuntien ja hyvinvointialueen toimintaedellytyksiin – ratkaisuja ongelmiin olisi etsittävä myös yhdessä.

Tutustu lausuntoomme

Otimme lausunnossamme myös kantaa palveluiden saavutettavuuteen ja sosiaalihuollon suhdeperusteisuuden toteutumiseen, ikääntyneiden asumispalveluihin sekä järjestöjen merkitykseen. Lue lausuntomme kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf) ja Lausuntopalvelusta.