Lausunto asetuksesta yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske lausui luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta (VN/31701/2023).

Lausunnossamme pidämme merkittävänä, että sosiaalityöhön on saatu valtion rahoitus yliopistotasoiseen tutkimukseen. Kiinnitämme kuitenkin huomiota tutkimuksen vaikuttavuuden edellytyksiin, jossa tutkimuksen käytäntöyhteys ja tiedon jalkauttamiseksi tehdyt toimet ovat tärkeitä. Hyvinvointialueiden käynnistymisen myötä uudessa toimintaympäristössä on tärkeä huomioida ja turvata eri toimijoiden välisen vuoropuhelun mahdollistavat rakenteet ja se, että rakenteissa on tekijöitä viemässä tutkimuksessa kertynyttä tietoa käytännön työn hyödyksi ja päinvastoin. Tähän käytäntöyhteyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä tutkimusten rahoituskauden ollessa varsin lyhyt, on tutkimustulosten julkistaminen saattanut tapahtua rahoituksen päättymisen jälkeen. Tutkimustiedon levittämisessä ja jalkauttamisessa käytäntöön on sosiaalialan osaamiskeskuksilla ollut merkittävä rooli jo päättyneiden VTR-tutkimushankkeiden osalta, ja kertynyttä kokemusta on syytä hyödyntää jatkossakin.

Kiinnitämme lausunnossamme huomiota myös sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen nostamiseen osaksi tavoitteita, valtakunnallisen sosiaalityön tutkimuksen arviointiryhmän merkitykseen ja sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen rahoitusosuuden pienuuteen suhteessa terveydenhuollon vastaavaan tutkimukseen. Lue lausuntomme kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf).