Lausunto hallituksen täydentävästä esityksestä hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta

Lausuimme täydentävästä hallituksen esityksestä hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta (yliopistosairaalalisä).

Lausunnossamme esitämme, että yliopistosairaalalisän tulisi perustua koko yhteistyöalueen väestömäärään. Lisäksi nostamme esiin, että sosiaalihuollon lisärahoituksen vastaavanlaisella erillisrahoituksella. Lue lausuntomme kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf).