Lausunnot valtioneuvoston asetuksesta hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksesta

Sosiaalialan osaamiskeskukset lausuivat yhdessä valtioneuvoston asetuksesta hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisällöstä ja valmistelusta. Koske täydensi lausuntoa vielä omalla erillisellä lausunnollaan.

Lue sosiaalialan osaamiskeskusten yhteinen lausunto tästä linkistä (pdf).

Sen lisäksi, mitä sosiaalialan osaamiskeskukset ovat yhteisessä lausunnossaan todenneet, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske nostaa esiin omassa lausunnossaan huomioita liittyen harvoin tarvittaviin ja erityistä tukea vaativiin palveluihin, TKKI-toiminnan yhteensovittamiseen ja sosiaalialan osaamiskeskusten rooliin. Lue Kosken lausunto tästä linkistä (pdf).